sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Jak jest kontrolowane wydatkowanie funduszy strukturalnych

Jak jest kontrolowane wydatkowanie funduszy strukturalnych

Kontroluje się głównie wydatkowanie środków z funduszy UE przez urzędy administracyjne. W 2005 i 2006 roku kontrola funduszy strukturalnych odbywała się także w szpitalach


Kontrole wydatkowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych wszczynane są na wniosek Ministerstwa Finansów. Tematem kontroli jest celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych oraz wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach danego programu.


Do tej pory były przeprowadzane wyłącznie kontrole koordynowane – t.j. kontrole, które toczyły się na polecenie Ministerstwa Finansów i których program opracowywali pracownicy resortu – Departamentu Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE. Program kontroli jest ściśle sformalizowany i toczy się w ramach określonych w pismach ministerstwa wnioskujących o przeprowadzenie takiej weryfikacji.


Kontrolujący zobowiązani są więc w trakcie badania dokumentacji jednostki odpowiedzieć na zakres problematyki kontroli wyszczególniony we wniosku.


Ministerstwo zwraca przy tym uwagę na występujące obszary ryzyka przy realizacji określonego programu przeprowadzonego za pomocą funduszy unijnych. Procedura wygląda następująco: dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej wszczyna postępowanie kontrolne w podmiocie wyznaczonym przez ministerstwo lub wyznacza do kontroli jednostkę z grupy podmiotów określonych we wniosku. Przeprowadza czynności kontrolne na podstawie ustawy o kontroli skarbowej, a także kierując się zakresem tematycznym zadanym w „programie kontroli” MF.


Zawiera on opis obszarów ryzyka oraz listę pytań i problemów, na które należy odpowiedzieć podczas wykonywania takich czynności. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze