poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Jak ubiegać się o kredyty i dotacje dla gmin

Jak ubiegać się o kredyty i dotacje dla gmin

Jaki jest zakres działania EFRWP? W jakiej formie udzielane jest wsparcie z Funduszu dla gmin? Które gminy mogą liczyć na wsparcie finansowe? Czy środkami z Funduszu można współfinansować projekty finansowane również z funduszy unijnych? Jak wygląda procedura ubiegania się o kredyt z EFRWP?


Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej od 1990 r. prowadzi statutową działalność finansową na wsi i terenach wiejskich (miejscowości do 20 tys. mieszkańców), realizując operacje współfinansowania – głównie w formie preferencyjnych kredytów lub ograniczonych subwencji – przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych zarówno przez jednostki samorządowe szczebla gminnego i powiatowego, jak i przez inne podmioty posiadające osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych, a także przez osoby fizyczne.


W 2006 roku do samorządów lokalnych adresowane są linie kredytowe na przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie np. budowy dróg gminnych i powiatowych na terenach wiejskich, budowy społeczeństwa informacyjnego czy agroturystyki.


Ponadto począwszy od 2006 roku ze środków Fundacji są udzielane dotacje w postaci dopłat kapitałowych do kredytów zaciąganych przez gminy ze środków własnych banków na przedsięwzięcia w zakresie budowy dróg oraz ochrony zdrowia na terenach wiejskich.


Kredyty ze środków Fundacji są udzielane do 80 proc. wartości kosztorysowej brutto przedsięwzięcia, a w przypadku inwestycji objętych dofinansowaniem ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, do 100 proc. wartości kosztorysowej brutto zadania inwestycyjnego. Od udzielonego kredytu banki kredytujące mogą pobierać jednorazową prowizję za rozpatrzenie wniosku kredytowego, w wysokości maksymalnie do 2 proc. kwoty kredytu.


W przypadku kredytów na inwestycje w zakresie agroturystyki oprocentowanie kredytów jest uzależnione od kwoty zaciąganego kredytu – dla kredytów do 50 tys. zł (wg regulaminu tzw. plafon A) oprocentowanie kredytów wynosi 0,8 stopy redyskonta weksli, dla kredytów powyżej 50 tys. zł (plafon B) jest równe stopie redyskonta weksli. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze