niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Jaki wpływ mają MSSF na rozliczenia podatkowe

Jaki wpływ mają MSSF na rozliczenia podatkowe

Wdrożenie międzynarodowych standardów rachunkowości pogłębiło i tak już istniejące dzisiaj duże różnice pomiędzy zyskiem bilansowym a dochodem do opodatkowania. Różnice te wynikają z odmiennych celów, jakie przyświecają prawu bilansowemu i podatkowemu. Jaki wpływ mają Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na rozliczenia podatkowe?


Prawo bilansowe odzwierciedla zaistniałe w okresie sprawozdawczym zdarzenia gospodarcze, kierując się ich treścią ekonomiczną (tj. zasadą wyższości treści nad formą) i ustalonymi zarówno przez prawo jak i praktykę normami i zasadami rachunkowości. W przypadku MSSF prawo bilansowe uwzględnia dodatkowo przyszłe korzyści ekonomiczne, jakich jednostka oczekuje w wyniku posiadanych zasobów oraz ryzyko gospodarcze, jakie towarzyszy prowadzonej działalności gospodarczej.


Prawo podatkowe jest częścią prawa budżetowego, w którym dominuje interes społeczny. Funkcja prawa podatkowego jest ściśle związana z polityką podatkową państwa (redystrybucja dochodów, regulacja i stymulacja gospodarki itp.).


Zarówno zysk bilansowy jak i dochód do opodatkowania w punkcie wyjściowym ustalane są według tej samej ogólnej reguły – przychody minus koszy. Jednak w praktyce występują dość istotne rozbieżności wynikające z różnic w zakresie:


■ odmiennej definicji przychodów i kosztów (tak zwane różnice trwałe),
■ odmiennego momentu ujęcia przychodu lub odliczenia kosztu (tak zwane różnice przejściowe, które eliminują się same z upływem czasu).


Mimo występujących różnic zdecydowana większość krajów rozwiniętych przyjęła za podstawę ustalania dochodu do opodatkowania, zysk bilansowy wynikający z prowadzonych ksiąg rachunkowych, który zostaje następnie skorygowany (zwiększany) o koszty nie uznawane przez prawo podatkowe za koszty uzyskania przychodów oraz zmniejszany o przychody zwolnione z opodatkowania. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze