sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły K O N K U R S ...

K O N K U R S PAW!!! (Uwaga! Atrakcyjna, wartościowa nagroda do wygrania)

Regulamin Konkursu serwisu Audyt.Net „Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w audycie


Rozdział 1. 


Postanowienia ogólne


1. Udział w Konkursie może wziąć każdy z zarejestrowanych użytkowników serwisu Audyt.Net.


2. Zgłoszenie i udział w Konkursie są całkowicie nieodpłatne.


3. Celem Konkursu jest promocja środowiska audytu wewnętrznego, podnoszenie poziomu merytorycznego audytorów wewnętrznych, motywowanie do nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych a także stwarzanie płaszczyzny dla integracji środowiska.


4. Konkurs rozpoczyna się z dniem ogłoszenia (tj. 10 sierpnia) i trwa do 10 września 2005r. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 19 września 2005r.


Rozdział 2.


Zasady uczestnictwa


1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby zarejestrowane w serwisie Audyt.Net (www.audyt.net) bez względu na wykonywany zawód.


2. Prace konkursowe należy przesyłać na adres e-mail: konkurs@audyt.net .


3. Prace przesyłane na konkurs muszą być własnego autorstwa, a w przypadku wykorzystania w części pomysłu bądź materiału, należy podać źródło.


4. Każdy z uczestników Konkursu może zgłosić dowolną ilość prac.


5. Każda praca oceniana jest indywidualnie.


Rozdział 3.


Zakres prac konkursowych


1. Przedmiotem prac konkursowych mają być propozycje zastosowania arkusza kalkulacyjnego w audycie wewnętrznym.


2. Prace mogą (powinny) być przesyłane w postaci pliku (excel) wraz z opisem zagadnienia. Przykładowe tematy prac konkursowych:


a. zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w doborze próby


b. analiza trendu


c. optymalizacja (np. kosztów itp.)


Rozdział 4.


Sposób wyboru najlepszej pracy


1. Każda praca (plik wraz z opisem) zostanie opublikowana w serwisie Audyt.Net z dostępem wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu w okresie od 11 do 16 września 2005r celem oceny pracy i możliwości oddawania głosów poprzez zarejestrowanych użytkowników serwisu Audyt.Net.


2. Po opublikowaniu prac konkursowych, każdy z użytkowników serwisu Audyt.Net może zagłosować na najlepszą (według własnego uznania) pracę konkursową.


3. Wygrywa ta praca, która uzyska najwięcej głosów.


4. Do dnia 18 września 2005r. zostanie wysłana do zwycięzcy (autora pracy konkursowej o największej liczbie uzyskanych głosów) informacja (na adres e-mail) o wyniku Konkursu. Do dnia 25 września 2005r. wyłoniony Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przesłania (e-mail) swoich danych w celu skierowania na szkolenie (nagroda w Konkursie). Dane zostaną przekazane do Organizatora szkolenia (więcej informacji na temat szkolenia można uzyskać >>TUTAJ<< ).


5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana w serwisie Audyt.Net do dnia 25 września 2005r.


Rozdział 5.


Nagroda i postanowienia końcowe


1. Zwycięzca Konkursu uzyska nagrodę o wartości 2300 zł w postaci szkolenia „Studium audytu wewnętrznego – Audyt operacyjny i finansowy” organizowanego przez Polską Akademią Rachunkowości S.A. (więcej na temat tego szkolenia można uzyskać >>TUTAJ<< ).


2. Zwycięzca Konkursu może wskazać inną, wybraną przez siebie osobę do udziału w szkoleniu (przekazanie nagrody).


3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku przyczyn niezależnych od Organizatora (np. w przypadku odwołania szkolenia – brak możliwości przekazania nagrody)


4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zasad przeprowadzenia Konkursu. Zasady te nie powinny jednak ulec istotnym zmianom.


Aneks


Ze wzgledu na:
– opóźnienie umieszczenia prac konkursowych o jeden dzień (z przyczyn technicznych),
– bład zawarty w jednej pracy uniemożliwiajacy sprawdzenie działania tego arkusza (nie były odblokowane niektóre komórki),
– małą liczbę głosów w stosunku do liczby pobrań materiałów
Przedłużono głosowanie do niedzieli (18.09.2005 r.) włącznie, a informacja o wygranej zostanie wysłana do zwycięzcy 19.09.2005 r.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze