poniedziałek, 22 kwietnia, 2024

Kary trzeba rozliczyć

Odszkodowania, kary i grzywny ujmowane są w księgach rachunkowych jako pozostałe koszty operacyjne.


Jeśli firma wypłaca kontrahentom odszkodowania, grzywny czy inne kary, powinna ująć je jako pozostałe koszty operacyjne, i to niezależnie od tego, czy związane są one z działalnością operacyjną czy też z budową środków trwałych. Taka kwalifikacja wynika bezpośrednio z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. f) ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Przykładowo, jeżeli ZUS wymierzy płatnikowi karę za niepłacenie składek, w księgach rachunkowych będzie to odzwierciedlone zapisem: Wn konto 766 „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto 227 „Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych”.


Warto pamiętać, że do pozostałych kosztów operacyjnych nie zalicza się odsetek, które firma musi zapłacić w związku ze zwłoką w zapłacie należności (także odsetki obciążające płatnika za nieterminową zapłatę składek ZUS). Tego typu obciążenia stanowią koszt finansowy.


Zgodnie z art. 481 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.


– Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia. Wierzyciel ma taką możliwość także wtedy, gdy nie poniósł żadnej szkody, a opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności.


Jeżeli kontrahent zdecyduje się na naliczenie odsetek, wystawia notę księgową. Przesłany oryginał tego dokumentu będzie podstawą do ujęcia karnych odsetek w księgach rachunkowych dłużnika. Należy to zrobić następującym zapisem: Wn konto 756 „Koszty finansowe” /Ma konto 202 „Rozrachunki z dostawcami”.


W odwrotnej sytuacji, a więc wtedy, gdy (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze