czwartek, 23 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Kary za brak obowiązkowego badania

Kary za brak obowiązkowego badania

Kara grzywny lub ograniczenia wolności grozi tym, którzy wbrew ustawowemu obowiązkowi nie poddali sprawozdania finansowego badaniu.


Do końca czerwca jednostki kończące rok obrotowy 31 grudnia 2005 miały czas na zatwierdzenie swoich sprawozdań finansowych. Wcześniej sprawozdania podmiotów, o których mowa w art. 64 ustawy o rachunkowości, podlegały obowiązkowemu badaniu przez niezależnych audytorów. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, w przypadku gdy sprawozdanie finansowe nie zostało poddane badaniu, kierownik jednostki podlega karze grzywny, a nawet karze pozbawienia wolności.


Biegli rewidenci przyznają, że niepoddanie się takiemu obowiązkowi nie jest tylko sytuacją hipotetyczną. W praktyce zdarza się, że podmioty naruszają przepisy ustawowe w zakresie obowiązku badania, a także terminu zatwierdzenia sprawozdań finansowych.


Należy pamiętać, że dokonanie podziału wyniku finansowego jednostek podlegających obowiązkowemu badaniu następuje dopiero po zatwierdzeniu przez odpowiedni organ sprawozdania finansowego, do którego wcześniej biegły rewident wydał pozytywną opinię bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Podział lub pokrycie wyniku finansowego, dokonany bez spełnienia tych wymogów, zgodnie z prawem jest nieważny. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze