niedziela, 21 lipca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Kierownicy ponad 1600 razy naruszali dyscyplinę

Kierownicy ponad 1600 razy naruszali dyscyplinę

Nieopłacenie składek na ubezpieczenie, zapłata odsetek lub kar oraz zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia – to najczęstsze przypadki naruszania dyscypliny finansów publicznych.


Ze sprawozdania z działalności wszystkich komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych za 2006 rok wynika, że komisje wydały ponad 1600 orzeczeń, z czego w 925 przypadkach orzekły o winie. Liczby te pokazują skalę naruszeń dyscypliny.


Najczęstsze naruszenia


Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają na podstawie ustawy z 17 grudnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 z późn. zm.) przede wszystkim kierownicy jednostek, ale również pracownicy jednostek, którym powierzono obowiązki w zakresie gospodarki finansowej.


Ze spraw rozpatrywanych przez Główną Komisję Orzekającą wynika, że najczęściej naruszano przepisy dotyczące zamówień publicznych. Jednak dane ze sprawozdania z działalności wszystkich komisji orzekających pokazują, że najczęściej naruszano przepisy dotyczące nieopłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Kolejny pod względem ilości naruszeń przepis dotyczy odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania jednostki, którego skutkiem była konieczność zapłaty odsetek, kar lub opłat, a także przepis dotyczący zaciągania zobowiązań bez upoważnienia lub z przekroczeniem upoważnienia.


Problemy z zamówieniami


Naruszenia dyscypliny związane z zamówieniami publicznymi znalazły się dopiero na czwartym miejscu. Są to jednak przepisy dość skomplikowane, a zmieniające się prawo zamówień publicznych powoduje wzrost liczby naruszeń zasad i form zamówień, co znalazło odzwierciedlenie w orzeczeniach nie tylko w ubiegłym roku, ale również w pierwszej połowie obecnego. Odwołania kierowane do GKO pokazują również, że przepisy o zamówieniach są jednymi z bardziej skomplikowanych, które muszą stosować kierownicy jednostek.


Głównie z tych powodów prof. Eugeniusz Ruśkowski, kierownik Katedry Finansów Publicznych i Prawa Finansowego Uniwersytetu w Białymstoku, zaleca kierownikom jednostek i osobom podlegającym odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny zwrócić większą uwagę na właściwe formy udzielania zamówień publicznych. Zdaniem eksperta udzielający zamówień publicznych nie powinni również dzielić zamówień na części. (…)


Dalsza część artykułu w : >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze