poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna Artykuły Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego

Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego

Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania określone w art. 32 a§ 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj.:
– posiada wykształcenie wyższe magisterskie.
– posiada co najmniej 5-letni staż pracy,w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym,
– posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
– nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub rażącego zaniedbania swoich obowiązków wobec dziecka,
– nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, zm. Dz.U. nr 249, poz. 2104 oraz z 2005 r. nr 79, poz. 551),
– posiada nieposzlakowaną opinie,
– wyróżnia się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, oraz
przeciwko komu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


Wykaz niezbędnych dokumentów:
– podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem do korespondencji i numer telefonu kontaktowego,
– życiorys,
– odpis dyplomu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia oraz dokument potwierdzający uprawnienia zawodowe,
– informacje o dotychczas wykonywanym zawodzie i zajmowanych stanowiskach lub pełnionych funkcjach (kopie dokumentów),
– oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
– oświadczenie o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowego
– mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy,
– oświadczenie o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883)”.Miejsce składania wniosków:
Sąd Rejonowy w Starachowicach
Oddział Administracyjny, p. 30
ul. Staszica 12, 27-200 Starachowice

Poprzedni artykułKsięgowa
Następny artykułProjekt ustawy o NIK
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze