niedziela, 26 maja, 2024
Strona główna Artykuły Kierownik finansowy

Kierownik finansowy


Wymagania:Zgodnie z obowiązującymi przepisami na powyższe stanowisko może być powołana osoba, która: 1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie
  (preferowane ekonomiczne – specjalność rachunkowość),
 2. posiada co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym,
 3. posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub rażącego zaniedbywania swoich obowiązków względem dziecka,
 6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 i nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. nr 79, poz. 551),
 7. posiada nieposzlakowaną opinię,
 8. wyróżnia się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz
 9. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.Zgłoszenia kandydatów spełniających powyższe wymogi powinno zawierać:


 1. list motywacyjny i CV,
 2. uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie i przebieg pracy zawodowej,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
  z pełni praw publicznych,
 4. oświadczenie o niekaralności, w tym za umyślne przestępstwo skarbowe i o tym,
  że nie toczy się postępowanie o przestępstwo z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 i nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. nr 79, poz. 551),
 6. oświadczenie, że nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub rażącego zaniedbywania swoich obowiązków względem dziecka,

Konkurs obejmuje sprawdzenie przez komisję konkursową wiedzy w zakresie znajomości ustaw: Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo zamówień publicznych, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz sprawdzenie predyspozycji zawodowych, kierowniczych, społecznych, intelektualnych i osobowościowych osoby kandydującej na stanowisko kierownika finansowego.


Bliższych informacji odnośnie stawianych wymogów na tym stanowisku udziela Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Wieliczce:
32-020 Wieliczka, ul. Janińska 25, pok. 38 lub telefonicznie pod nr telefonu: (012) 289-15-00

Pisemne oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać na adres sądu (decyduje data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym) do dnia 28 marca 2008 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze