sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Klasyfikować wynagrodzenia członków komisji

Klasyfikować wynagrodzenia członków komisji

Wynagrodzenie członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych należy klasyfikować jako wynagrodzenia bezosobowe. Podstawą wypłaty wynagrodzenia dla członków komisji jest akt powołujący gminną komisję, wydany przez wójta.


PROBLEM


Członkowie gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych otrzymują wynagrodzenie za realizację określonych zadań. Jak prawidłowo mamy je zaklasyfikować?


MF ODPOWIADA


Klasyfikacja budżetowa nie stanowi podstawy prawnej do ponoszenia wydatków budżetowych. Jest ona jedynie instrumentem technicznym do ujmowania wydatków ponoszonych na podstawie właściwych aktów prawnych. Stosownie do postanowień zawartych w art. 41 ust. 5 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych określa zasady wynagradzania członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Z powyższego wynika, że ustawodawca pozostawił swobodę w określeniu ogólnych zasad wynagradzania członków komisji organom stanowiącym gminy. Zauważyć jednak należy, że ustawa posługuje się pojęciem wynagrodzenie a nie dieta. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze