czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Kompetencji organów państwa nie domniemuje się

Kompetencji organów państwa nie domniemuje się

Krajowa Rada Sądownictwa chce, by Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął spór w sprawie kontrolowania przez inspektorów Najwyższej Izby Kontroli oświadczeń majątkowych sędziów.


KRS zamierza wystąpić do prezesa NIK lub do prezesów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego z wnioskiem o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego sporu kompetencyjnego, jaki powstał pomiędzy Radą a Najwyższą Izbą Kontroli – powiedział „GP” rzecznik KRS sędzia Marek Celej.


Najwyższa Izba Kontroli zamierzała w czerwcu przystąpić do skontrolowania, czy podmioty zobowiązane do przyjmowania i analizowania oświadczeń majątkowych składanych przez sędziów w sposób prawidłowy wywiązują się ze swoich obowiązków. Wymagało to analizy losowo wybranych oświadczeń majątkowych sędziów. Jednak zarówno Krajowa Rada Sądownictwa, jak i Ministerstwo Sprawiedliwości stwierdziły, że NIK nie ma prawa do takiej kontroli. KRS zobowiązała przewodniczącego Rady do odmowy udostępnienia NIK oświadczeń majątkowych sędziów.


W ostatnich dniach kolegium NIK podjęło uchwałę, w której odmowę dostępu do oświadczeń majątkowych uznało za utrudnianie realizacji kompetencji kontrolnych Izby. NIK uważa, że zasada niezawisłości sędziowskiej, określona w art. 177 konstytucji, dotyczy wyłącznie sfery sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Dlatego też badanie prawidłowości składania i wypełniania przez sędziów oświadczeń majątkowych nie jest w żaden sposób związane z obszarem sprawowanego wymiaru sprawiedliwości. Nie ulega wątpliwości, że sądy będące państwowymi jednostkami budżetowymi podlegają kontroli NIK – twierdzi izba. (…)


Więcej na stronach >>Gazety Prawnej<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze