piątek, 1 marca, 2024
Strona główna Artykuły Komunikat otrzymany od zarządu SAW

Komunikat otrzymany od zarządu SAW

Komunikat Zarządu SAW


1. Podsumowanie NWZC SAW


W dniu 26 sierpnia 2005 r. w Teresinie pod Warszawą odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych (SAW). W czasie obrad Walne Zebranie Członków:


1)      uchwaliło Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków SAW,
2)      uchwaliło Regulamin wyboru organów SAW,
3)      uchwaliło Regulamin pracy Zarządu Głównego SAW,
4)     
uchwaliło Regulamin działania Komisji Rewizyjnej SAW,
5)      uchwaliło Regulamin działania Sądu Koleżeńskiego SAW,
6)      dokonało wyboru Sekretarza Zarządu Głównego SAW, którym został Piotr Tracz.
7)      dokonało wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SAW, którym został Jarosław Mejsak.
8)      rozpatrzyło negatywnie przedstawiony przez Mazowiecki Zarząd Regionalny wniosek o podjęciu przez SAW działalności gospodarczej,
9)      zatwierdziło wysokości rocznej składki członkowskiej obowiązującej w 2005 r.
10)  uchwaliło wysokość rocznej składki członkowskiej, która od 2006 roku wynosić będzie 100 zł.


Zarząd Główny jeszcze raz serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom obrad za aktywny udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.


2. Skład Zarządu


Zarząd Główny SAW, po rezygnacji jednego z członków zarządu działa w składzie:Prezes: Krzysztof Klimczak
Wiceprezes: Barbara Starowicz
Wiceprezes: Leszek Żelnio
Sekretarz: Piotr Tracz

3. Bieżąca działalność


W chwili obecnej prace Stowarzyszenia koncentrują się na opracowaniu wynikających z praktyki i doświadczenia uwag i propozycji odnośnie wyznaczenia:


1)      kierunków ewentualnych zmian w treści Rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego.
2)      kierunkowych założeń regulacji w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego.


O zgłoszenie uwag i propozycji odnośnie ww. zagadnień zwrócił się do Stowarzyszenia Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów.


4. Nowy serwis SAW


W najbliższych dniach pod adresem www.saw.jsfp.org.pl zostanie udostępniony nowy serwis SAW. Zmieniony serwis między innymi umożliwi zarządom regionalnym administrowanie swoimi wiadomościami, dzięki czemu uzyskamy szybszy i pełniejszy przepływ informacji między członkami SAW.


Wiceprezes Zarządu Głównego
Leszek Żelnio

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

5 KOMENTARZE

 1. W związku z komunikatem, który zamieszczono w tym serwisie czujemy się w obowiązku sprostować treść pkt. 8 sprawozdania przygotowanego przez Wiceprezesa SAW, Pana Leszka Żelnio. Nieprawdą jest, że były Zarząd Oddziału na Mazowszu zgłosił wniosek o podjęcie przez SAW działalności gospodarczej. Treść wniosku brzmiała w następujący sposób: „podjęcie uchwały o rejestracji działalności gospodarczej przez SAW JSFP”.

   

  Była to konsekwencja działań już podjętych przez SAW. Zatem nie ma tu mowy i nigdy nie było o podjęciu przez NWZC takiej decyzji. Pragniemy również zwrócić uwagę Panu Leszkowi Żelnio, autorowi tekstu, że podjęcie działalności gospodarczej jest działaniem faktycznym a jej rejestracja wymogiem formalnym. Zatem to dwie różne kwestie, których zwłaszcza audytorzy wewnętrzni mylić nie powinni. Zdaniem członków byłego mazowieckiego zarządu regionalnego SAW działalność już taką podjęło, zatem konsekwentnie i zgodnie z prawem – należało ją zarejestrować. NWZC przegłosowując brak rejestracji działalności gospodarczej wyraził również brak aprobaty dla takich działań jak organizacja szkoleń przez SAW, we własnym zakresie, szkoleń tanich i szytych „na miarę”. Dodamy jeszcze, że punkt ten (organizacja szkoleń) znalazł się w planie działania oddziału mazowieckiego, zatwierdzonego notabene przez Zarząd Główny. Obecnie – dzięki takiej decyzji SAW może organizację szkoleń jedynie zlecać firmom szkoleniowym, a członkowie SAW będą musieli płacić marżę, na której owe firmy będą zarabiać.

   

  Korzystając z okazji chcieliśmy sprostować – również nieprawdziwą informację – rozesłaną do członków oddziału mazowieckiego przez Panią Barbarę Starowicz, Wiceprezesa SAW, o tym, że powodem rezygnacji członków zarządu regionalnego na Mazowszu był brak możliwości współpracy z organami SAW (dokładny cytat: „Zarząd MOR nie widział możliwości dalszej współpracy z organami SAW”). Jednym z powodów był brak możliwości współpracy ale tylko z jednym organem SAW, jakim jest Zarząd Główny. O innych organach mowy w naszych rezygnacjach nie było.

   

  Wszyscy jesteśmy audytorami wewnętrznymi i chyba doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że precyzja wypowiedzi jest miarą naszego profesjonalizmu. Zatem szczerze wierzymy, że powyższe wypowiedzi członków Zarządu Głównego mają charakter incydentalny i powtarzać się w przyszłości nie będą.

   

  Pozdrawiamy serdecznie wszystkich użytkowników serwisu PAW,

   

  Aneta Krawczyk

  Grażyna Rajchert

  Arkadiusz Michalak


  Olivkova

  • Trudno nie zgodzić się z treścią nadesłaną przez Olivkovą. A jeszcze trudniej w tej sytuacji generować wizję naprawdę solidnego i niezachwianego w posadach współdziałania audytorów, skoro prym wiodą tu jakieś niezrozumiałe dla mnie rozgrywki a nie merytoryczne dysputy nt.

   Szkoda, że audytorskie środkowisko, jakże obiecujące i solidnie przesiane już egzaminowym sitem, nadal trąci brakiem wskazanej kompatybilności. I tyłem idzie do przodu.

   Zadaję sobie (i nie tylko sobie) pytanie: QUO VADIS…Mam cichą nadzieje, że nia tam, skąd przyszedłeś.   

  • Powiem krótko wstyd Obraz polskiej rzeczywistości

   Wzajmne walki o pseudo korzysci

   Jak to dobrze ze niedalem sie wciagnac do SAW

 2. Myślę, że prawdziwym powodem  rezygnacji ZarząduMazowieckiego oraz niektórych członków Zarządu Głównego wywodzących sie z Warszawy nie  byl problem  rejestracji działalności gospodarczej lecz ” przegrana ”  Pani A. K. w wyborach uzupełniajacych do ZC SAW.  Tak to odebrałam. Myślę ,że nie jestem odosobniona w takim odebraniu rezygnacji.

   Pozdrawiam jolama

   

   

   

   

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze