poniedziałek, 20 maja, 2024

Konieczna forma pisemna (GKO)

Ponieważ obwiniony burmistrz gminy dowolnie stosował przepisy prawa zamówień publicznych i wielokrotnie je naruszył, Główna Komisja Orzekająca uznała go za winnego i wymierzyła karę nagany.


Burmistrzowi gminy zarzucono wielokrotne naruszenie dyscypliny finansów publicznych.


Po pierwsze, w toku realizacji zadania inwestycyjnego udzielił zamówienia dodatkowego bez dochowania formy pisemnej, czym naruszył prawo zamówień publicznych. Czas popełnienia czynu przyjęto na dzień wystawienia faktury VAT z tytułu realizacji tych robót. Po drugie, udzielając tego zamówienia dodatkowego, przekroczył zakres upoważnienia do zaciągania zobowiązań o ponad 7 tys. zł. Po trzecie, udzielając zamówienia publicznego na budowę zespołu mieszkań komunalnych, zaciągnął zobowiązanie przekraczające o ponad 900 tys. zł plan wydatków ustalonych na ten cel w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy.


Po czwarte, w dniu otwarcia oferty w toku postępowania przetargowego na dostawę i montaż trybuny estradowej nie wykluczył jednej z firm, mimo że nie spełniała ona warunku zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, czym naruszył prawo zamówień publicznych (p.z.p.). W konsekwencji obwiniony nie unieważnił przetargu, czym kolejny raz naruszył p.z.p.


Po piąte, burmistrz nie unieważnił przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na budowę zespołu mieszkań komunalnych, mimo że cena najkorzystniejszej oferty złożonej w tym postępowaniu przewyższała o ponad 900 tys. zł kwotę, którą zamawiający przeznaczył na ten cel. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

Poprzedni artykułZasady wykonania budżetu
Następny artykułTryb z wolnej ręki (GKO)
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze