sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Kontrola i naruszenia dyscypliny fp

Kontrola i naruszenia dyscypliny fp

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników jednostek audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów, kontrolerów finansowych, skarbników i sekretarzy jednostek samorządowych, naczelników wydziałów finansowych, naczelników wydziałów organizacyjnych, głównych księgowych, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Opis szkolenia

Pragniemy zaoferować Państwu szkolenie składające się z dwóch części. Pierwsza część dotyczy kwestii kontroli przestrzegania, przez podległe i nadzorowane jednostki, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, czyli tzw. kontroli 5 % Prowadzący szkolenie przedstawi Państwu swoją metodologię przeprowadzania tej kontroli, opartą na kilkuletniej praktyce. Omówione będą wzorcowe dokumenty robocze, a w szczególności końcowe sprawozdanie z kontroli, wraz z wydawanymi rekomendacjami.

Szkolenie obejmie również zagadnienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego planowanej do wprowadzenia w nowej ustawie o finansach publicznych tzw. kontroli zarządczej, którą reguluje Rozdział 6 wspomnianego projektu.

Będące tematem drugiej części naszego szkolenia, naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może skutkować upomnieniem, naganą, karą pieniężną lub nawet pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Ponieważ takich naruszeń jest w chwili obecnej aż 68, warto się z nimi zapoznać, tym bardziej, że nowa ustawa o finansach publicznych jeszcze rozszerza ten katalog. Często zdarza się też, iż próbując uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów dochodzi do popełnienia czynów, za które grozi odpowiedzialność karna (preparowanie dokumentów, fałszowanie podpisów, dat itp.). Znajomość ogólnych przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, katalogu czynów stanowiących takie naruszenie, zasad odpowiedzialności, zagadnień proceduralnych oraz styku odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych z odpowiedzialnością pracowniczą, karną i cywilną jest zatem kluczowym zagadnieniem, pozwalającym uniknąć problemów zarówno szeregowym pracownikom jak i kierownictwu jednostek sektora finansów publicznych.


Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi:  • 1100 zł – dla jednostek sektora finansów publicznych
  • 1350 zł – dla firm komercyjnych.

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe), uczestnictwo w szkoleniu,  materiały szkoleniowe, dobrowolny egzamin końcowy, certyfikat ukończenia szkolenia.
Przewidzieliśmy także dla Państwa liczne rabaty:  • 100 zł od ceny podstawowej – w przypadku uczestnictwa dwóch osób z tej samej jednostki
  • 200 zł od ceny podstawowej – w przypadku uczestnictwa trzech i więcej osób z tej samej jednostki
  • 100 zł w przypadku uczestnictwa w szkoleniu bez zakwaterowania


Pliki do pobrania:Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie uczestnictwa na załączonym formularzu, poprzez przesłanie go faksem na numer  0-33 487-68-28  do dnia 2 grudnia 2008r.  Opłatę za szkolenie należy uiścić do dnia  5 grudnia 2008 r (chyba ze ustalono inaczej). poprzez wpłatę na konto
Multibank 09 1140 2017 0000 4902 0792 2232.Agenda szkoleniaPierwszy dzień


9:30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 11:30


Podstawy prawne tzw. kontroli 5 % wydatków. Zakres podmiotowy
i przedmiotowy kontroli. Metodologia przeprowadzania kontroli.
Analiza wzorcowych dokumentów (upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, dokumenty robocze, dokumentowanie wyników kontroli, sprawozdanie).


11:30 – 11:45


Przerwa kawowa


11:45 – 12:45


Wydawanie zaleceń (rekomendacji) i monitoring ich realizacji.


13:00 – 14:00


Obiad


14:00 – 15:45


Przepisy prawne regulujące pojęcie finansów publicznych (fp) oraz zagadnienie naruszenia dyscypliny fp.
Podmioty odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny fp.
Katalog czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych. 


15:45 – 16:00


Przerwa kawowa


16:00 – 17:30


Podstawowe reguły odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fp. Wyłączenia odpowiedzialności.
Katalog stosowanych kar. Zasady wymiaru kary.
Strony i komisje orzekające (obwiniony, rzecznik dyscypliny finansów publicznych, rodzaje komisji orzekających).


                  19:00


Kolacja


Drugi dzień


8:00 – 8:30


Śniadanie


8:30 – 10:45


Ogólne zasady postępowania.
Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny fp. Wniosek o ukaranie.
Postępowanie przed komisją pierwszej instancji.
Środki zaskarżenia. Postępowanie drugiej instancji.


10:45 – 11:15


Przerwa kawowa


11:15 – 12:45


Stwierdzanie nieważności i uchylanie prawomocnych rozstrzygnięć.
Wznowienie postępowania. Skarga do sądu administracyjnego. Przedawnienie. Zatarcie ukarania. Postulaty de lege ferenda.


12:45 – 13:45


Obiad


13:45 – 14:45


Analiza autentycznych zawiadomień w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ćwiczenia polegające na odgadywaniu zapadłych w tych sprawach rozstrzygnięć.     
Omówienie kazusów zaproponowanych przez uczestników szkolenia.    


14:45 – 15:15


Test sprawdzający


15:15 – 15:30


Zakończenie (omówienie wyników testu, rozdanie zaświadczeń)


Jesteśmy przekonani, iż nasze szkolenie spełni Państwa wszelkie oczekiwania, a w razie jakichkolwiek pozostaję do Państwa dyspozycji.

Poprzedni artykułAudytor Wewnętrzny
Następny artykułAudyt IT – warsztaty
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze