niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Info z Ministerstwa Finansów Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego - Biuletyn nr 2 (19)/2016

Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – Biuletyn nr 2 (19)/2016

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, którego celem jest przybliżenie podstawowych zagadnień oraz narzędzi, które pomogą kierownikom jednostek samorządu terytorialnego w wypełnieniu nałożonego przez ustawę (z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) obowiązku zapewnienia w kierowanych jednostkach prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

SPIS TREŚCI:

  1. SŁOWO WSTĘPNE
  2. PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
  3. INFORMATYZACJA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO SEKTORA PUBLICZNEGO W OCENIE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
  4. PUBLIKACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW
  5. OD REDAKCJI

 

Ze słowa wstępnego:

„Szanowni Państwo,

główne tematy tego numeru Biuletynu to ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz nowoczesne technologie cyfrowe i bezpieczeństwo teleinformatyczne w sektorze publicznym.

Informacja stanowi jeden z najcenniejszych, ale również najbardziej wrażliwych zasobów znajdujących się w posiadaniu administracji publicznej. Coraz powszechniejsze stosowanie informatycznych systemów gromadzących iprzetwarzających informacje oraz sieci i urządzeń umożliwiających ich przesyłanie, z jednej strony stanowi przejaw innowacyjności zarządzania w administracji publicznej oraz odpowiedzi na potrzeby jej klientów, zdrugiej zaś generuje szereg zagrożeń, którym należy przeciwdziałać. Nałamach naszego Biuletynu pisaliśmy już o bezpieczeństwie informacji1 oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji z klientem urzędu2.

W tym wydaniu w pierwszym artykule zwracamy Państwa uwagę na kluczowe zmiany przepisów w zakresie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

W drugim przedstawiamy wybrane wnioski z trzech kontroli przeprowadzonych wlatach 2014 – 2016, w których Najwyższa Izba Kontroli oceniła wykorzystanie rozwiązań informatycznych umożliwiających świadczenie e-usług przez administrację publiczną oraz cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym.

Prezentujemy również informacje na temat dwóch opracowań na temat funkcji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, przygotowanych przez Departament Polityki Wydatkowej, oraz innych publikacji na stronie Ministerstwa Finansów.”

W zakresie ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego :

„Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji: [quote_center]Informacja sektora publicznego jest dziś ważnym materiałem wyjściowym dla produktów i usług związanych z zasobami cyfrowymi o dotychczas niewykorzystanym potencjale. Podmioty publiczne wytwarzają, gromadzą lub przechowują ogromną ilość informacji i treści (…). Wraz z rewolucją cyfrową istotnie wzrosła wartość tego źródła dla innowacyjnych produktów lub usług wykorzystujących takie zasoby. [/quote_center]

Link do informacji Ministerstwa Cyfryzacji: >> link do MC <<

Dotychczasowe przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej znajdowały się w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zostały one wprowadzone do uoddip w związku z wdrożeniem w 2011 r. dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wsprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (tzw. pierwszej dyrektywy re- use).

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, określająca:

  • zasady i tryb udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania,
  • podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje,
  • warunki oraz opłaty za ponowne wykorzystywanie.

Wprowadzenie ustawy stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniającej pierwszą dyrektywę re-use.

Wyłączenie przepisów o ponownym wykorzystaniu informacji z uoddip było również odpowiedzią na trudności interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów. Zgodnie z nimi przed udostępnieniem informacji należało ustalić, czy stanowi ona informację publiczną w rozumieniu uoddip. Pojawiały się również trudności z odróżnianiem „dostępu do informacji” od jej „ponownego wykorzystania”. „

 

Zapraszamy do zapoznania się z lekturą.

Tutaj możesz pobrać >> Biuletyn nr 2 (19)/2016 – Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze