czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Już od lipca możliwe będzie pociągnięcie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych osób, które podejmują decyzje o skutkach finansowych kolegialnie, zasiadając w składzie różnych organów, w tym samorządowych.


Nowa ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 144), w zestawieniu z obowiązującym w tym zakresie do 1 lipca 2005 r. działem V ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.), bardziej precyzyjnie określa krąg osób, które mogą zostać pociągnięte do tej odpowiedzialności.


Podczas gdy art. 137 ustawy o finansach publicznych posługuje się ogólnym pojęciem „osoba dysponująca środkami publicznymi”, art. 4 nowej ustawy wskazuje cztery grupy osób, wobec których mogą być wysuwane zarzuty o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Są to:


– osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek,


– kierownicy jednostek sektora finansów publicznych,


– pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych,


– osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych.


Uwarunkowania ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w świetle przepisów nowej regulacji można podzielić na przesłanki ogólne, (…)


Dalsza część artykułu na stronie >>www.gazetasamorzadu.infor.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze