poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Kto skorzysta na porozumieniach cenowych

Kto skorzysta na porozumieniach cenowych

Porozumienia w sprawie ustalania cen transakcyjnych mają uchronić przed negatywnymi skutkami podatkowymi umów zawieranych z podmiotami powiązanymi. Decyzje w tej sprawie na wniosek przedsiębiorców wydaje minister finansów.


Przerzucanie dochodów w przedsiębiorstwach międzynarodowych (transfer pricing) wynika z obniżania opodatkowania przez firmy, natomiast podwójne opodatkowanie wynika z dążenia państw do uzyskania wpływów z podatku jako suwerenów podatkowych. Sprawiedliwość podatkowa doprowadziła państwa do wytworzenia procedur wzajemnego porozumiewania się państw z podatnikami oraz państw między sobą i została zawarta w art. 25 Modelowej Konwencji OECD (Organizacji ds. Rozwoju i Współpracy Gospodarczej) uznanej też przez Narody Zjednoczone. Procedura powyższa umożliwia wyeliminowanie nieprawidłowości w zakresie interpretacji i stosowania międzynarodowych umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.


Ważnym jej narzędziem są zindywidualizowane uprzednie porozumienia cenowe (Advancer Price Agreement), zastosowane zgodnie z metodologią zasady dystansu, po raz pierwszy w USA w 1991 r. Procedura taka wymaga jednak wysoce profesjonalnego aparatu skarbowego.


Ceny transferowe


Ceny transferowe budzą gorące zainteresowanie zarówno podatników, jak i władz skarbowych. Jest to zrozumiałe, gdyż ewentualne wejście w spór z fiskusem co do prawidłowości stosowanych cen transferowych może wiązać się z wysokim ryzykiem finansowym dla przedsiębiorcy. Szacowanie dochodu w związku ze stosowaniem cen nierynkowych dotyczy bowiem na ogół dużych kwot. Przedsiębiorca, który zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, nie miał dotychczas możliwości upewnienia się, że stosowane przez niego ceny są „właściwe” z punktu widzenia urzędu podatkowego.


Ocena, czy dana transakcja zawarta jest na warunkach rynkowych, może być dokonana w zasadzie dopiero w momencie kontroli prowadzonej u podatnika. Przez długi czas nie było natomiast narzędzi prawnych, które pozwoliłyby na weryfikację ceny przed kontrolą. Interpretacje prawa podatkowego wydawane przez organy podatkowe dotyczą wyłącznie, jak sama nazwa wskazuje, interpretacji przepisów podatkowych, a więc wskazania, jakie normy prawne mają w danej sytuacji zastosowanie i jakie są tego skutki podatkowe. Nie jest jednak możliwe uzyskanie wiążącej odpowiedzi na pytanie, czy metoda zastosowana do kalkulacji ceny i wysokość ceny są zgodne z obowiązującymi przepisami. Przepisy dotyczące cen transferowych są bowiem podstawą dla działań organów podatkowych, a nie podatnika. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze