poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Kwalifikacje pracowników samorządowych

Kwalifikacje pracowników samorządowych

Obecnie kwalifikacje urzędników określa ustawa o pracownikach samorządowych, a nie – jak dotąd – rozporządzenie Rady Ministrów. Rząd ustali jedynie zasady ich wynagradzania.


Sejm 6 maja br. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty, która wejdzie w życie 7 sierpnia br.


Jakie zmiany?  • Zmiany, jakie wnosi przyjęta nowelizacja, dotyczą przede wszystkim:
  • ustawowego określenia ogólnych wymagań kwalifikacyjnych dla pracowników samorządowych,
  • upoważnienia Rady Ministrów do wydania rozporządzeń, w których określone zostaną stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego oraz szczegółowe wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych,
  • wydania dla Rady Ministrów delegacji do uregulowania w drodze rozporządzenia zasad wynagradzania pracowników samorządowych.

Pozostałe uregulowania ustawy dotyczą nowej formy przeprowadzania rekrutacji na wolne stanowiska w urzędach samorządowych. Rekrutacja ta odbywać się będzie w drodze naboru, według ściśle określonych w ustawie zasad. Nabór dotyczy jednak pracowników samorządowych, dla których podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę lub mianowanie. Nie dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania oraz pracowników zatrudnianych na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Kolejną wprowadzoną przez ustawę zmianą jest możliwość wnoszenia odwołań od orzeczeń komisji dyscyplinarnych II instancji do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Ustawa nowelizuje jednocześnie zapis ustawy o systemie oświaty, rozstrzygając jednoznacznie status pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Ustawa określa, że osoby te posiadają status pracowników samorządowych (wątpliwości dotyczące statusu tej grupy pracowników pojawiły się na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, m.in. wyroku z 10 stycznia 2003 r., sygn. akt I PK 84/02). (…)


Dalsza część artykułu na stronie >>www.gazetasamorzadu.infor.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze