środa, 22 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Lepiej nie zlecać zadań bez przetargów

Lepiej nie zlecać zadań bez przetargów

Stosowanie przepisów traktatowych oraz zasad równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości wymaga od organów władzy publicznej ogłoszenia przetargu na usługę. Umowa może zostać zawarta tylko wtedy, gdy gmina wypełnia ciążące na niej zadania interesu publicznego za pomocą własnych zasobów administracyjnych i technicznych. Przekształcenie przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę akcyjną oznacza poddanie jej prawom rynku.


Po precedensowym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 sierpnia 2005 r. dopuszczającym możliwość zlecania przez gminy zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej utworzonym przez nie jednostkom organizacyjnym bez konieczności organizowania przetargu w środowisku samorządowym rozgorzała debata na ten temat. Wśród licznych przytaczanych w niej argumentów warto wziąć pod uwagę również te, które dotyczą prawa unijnego.


Przegrana Austrii


Jak wynika z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z 10 listopada 2005 r. sprawie C-29/04 Komisja Europejska przeciwko Republice Austrii, gmina zobowiązana jest to ogłaszania procedury przetargowej w każdym przypadku przejęcia części kapitału zakładowego usługodawcy przez inwestora prywatnego. Nie ma znaczenia, że umowa na usługi z podmiotem publicznym została zawarta przed zmianą właściciela.


Trybunał dokonał w tej sprawie wykładni dyrektywy Rady 92/50/EWG z 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi (Dz.U. L 209, str. 1).


Jak doszło do obejścia dyrektywy


Usuwaniem nieczystości w gminie Mödling miał zająć się powołany do tego celu przez radę miasta podmiot gospodarczy. Działając zgodnie z ustawą landu Dolnej Austrii o odpadach (Niederösterreichisches Abfallwirtschaftsgesetz z 1992 r.), 21 maja 1999 r. gmina Mödling postanowiła utworzyć prawnie niezależny podmiot. Spółka Stadtgemeinde Mödling GmbH (dalej spółka Abfall), której jedynym udziałowcem była gmina powstała 16 czerwca 1999 r., a 25 czerwca 1999 r. rada miasta Mödling postanowiła powierzyć gospodarkę odpadami na terenie gminy w całości spółce Abfall. Z zawartej między gminą a firmą Abfall 15 września 1999 r. umowy na czas nieokreślony wynikało, że miała obowiązywać z datą wsteczną od 1 lipca 1999 r. Spółka uzyskała wyłączność na zbieranie i utylizację odpadów na terenie gminy. Za wykonane usługi gmina ustaliła stałe opłaty od pojemników i kontenerów, które przelewała na konto usługodawcy. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Samorządu i Administracji<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze