MBM – AUDYT WEW., KONTROLA WEW., COMPLIANCE

AUDYT WEW., KONTROLA WEW., COMPLIANCE – 3 W JEDNYM, 2 W JEDNYM CZY KAŻDY Z OSOBNA – PODZIAŁ RÓL W BIZNESIE, OBECNA PRAKTYKA

(WYZWANIA I ROZWIĄZANIA) ORAZ KIERUNEK NA PRZYSZŁOŚĆ

31. Marca 2017 Warszawa

 

 

 Jak (w)spierają się Audyt i Compliance?

 Współpraca Audytu Wewnętrznego i Compliance w różnych strukturach organizacyjnych

 Kontrola Wewnętrzna w organizacji (case study)

 

 

31.03.2017, PIĄTEK

09:30 PORANNA KAWA 10:00 SŁOWO WSTĘPU

10 :15 Jak (w)spierają się audyt i compliance

 • Geneza powstania i cele jednostek audytu wewnętrznego oraz compliance
 • Obszary zainteresowania, obszary rozłączne i wspólne
 • Jak wypracować zasady współpracy i wymiany informacji
 • Raportowanie do Zarządu, Komitetu Audytu oraz współpraca w ramach funkcji organizacji
 • Czy i jak audytować complianceDariusz Mikucki, CISA, CIA, CFE, CRMA

   
  11:15 Przerwa na kawę
  11:30 Współpraca Audytu Wewnętrznego i Compliance w różnych strukturach organizacyjnych

 

 • Na ile zbieżne są funkcje i cele Audytu Wewnętrznego oraz Compliance
 • Jak zorganizować współpracę między jednostkami w ramach różnych struktur organizacyjnych
 • Podział odpowiedzialności i zakresów obowiązkówPiotr Chmiel, CFE, CISA, CIA Ekspert ds. Compliance – T-Mobile Polska S.A.
  12:30 Lunch
  13:30 Kontrola Wewnętrzna w organizacji (case study)
 • Przemiana z Audytu Wewnętrznego do Kontroli Wewnętrznej
 • Zarządzanie zmianą
 • Nowe podejście do Biznesu
 • Nowe narzędziaŁukasz Pachla, Dyrektor ds. Kontroli Wewnętrznej i Procedur – Coca-Cola HBC Polska
  14:30 Podsumowanie Spotkania

  15:00 Losowanie nagród wśród uczestników, wręczenie certyfikatów
  Zakończenie Spotkania

 

 

Spotkanie skierowane jest między innymi do:

 • Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. Audytu Wewnętrznego
 • Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej
 • Dyrektorów/managerów/specjalistów/ ekspiertów ds. Compilance
 • Audytorów Wewnętrznych
 • Kontrolerów Wewnętrznych
 • Compliance Officerów
 • HR Business Partnerów ds. Audytu/Kontroli/Compliance

 

PPRELEGENCI

 

Dariusz Mikucki, CISA, CIA, CFE, CRMA

Dyrektor audytu wewnętrznego z wieloletnim doświadczeniem w firmach telekomunikacyjnych oraz high-tech. Od kilkunastu lat praktyk audytu informatycznego, wewnętrznego oraz audytów z obszaru nadużyć. Pracował w E&Y, PwC, T-Mobile oraz Sygnity, kolejno zdobywając doświadczenia na różnych polach związanych z audytem w przekroju branż. Zajmował się zagadnieniami związanymi z Audytem, Revenue Assurance, Bezpieczeństwem IT, Sarbanes-Oxley, Compliance, Etyką Biznesową i Zarządzaniem Nadużyciami. Kierował pracą audytorów oraz nadzorował i tworzył struktury i jednostki audytu wewnętrznego w organizacjach z którymi jest związany. Definiował i prowadził analizy ryzyka na potrzeby audytowe oraz potrzeby organizacji. Uczestnik forów i stowarzyszeń z obszarów audytu informatycznego oraz audytu wewnętrznego

Piotr Chmiel, CFE, CISA, CIA Ekspert ds. Compliance, T-Mobile Polska S.A.

Jest jedną z pierwszych osób wdrażających Compliance Management System w T-Mobile Polska S.A., obecnie jego obowiązki obejmują wprowadzanie regulacji wewnętrznych, udzielanie konsultacji i interpretacji przepisów wewnętrznych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach naruszenia obowiązujących zasad. Poprzednio pracował jako audytor w firmie PricewaterhouseCoopers, zajmując się analizą i projektowaniem mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i procesach IT. Doświadczenie i umiejętności potwierdzają zdobyte certyfikaty CFE (Certified Fraud Examiner), CIA (Certified Internal Auditor) oraz CISA (Certified Information Systems Auditor). Jest przewodniczącym Polskiego Oddziału ACFE (ACFE Chapter #183).

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, na wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej. W wolnym czasie prowadzi blog pod adresem www.neverassume.info

Łukasz Pachla, Dyrektor ds. Kontroli Wewnętrznej i Procedur – Coca-Cola HBC Polska

Od początku kariery związany z Coca-Cola HBC Polska, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Początkowo zaangażowany w Dziale Finansów, w kolejnych latach piastował różne stanowiska w dziale Audytu Wewnętrznego oraz Dziale Kontroli Wewnętrznej i Procedur.
Jako audytor zaangażowany i prowadzący śledztwa dotyczące nadużyć, projekty optymalizacji procesów oraz aktualizację procedur.

Obecnie pełni obowiązki Dyrektora ds. Kontroli Wewnętrznej i Procedur gdzie odpowiedzialny jest za nadzór i weryfikację środowiska kontroli oraz identyfikację i komunikację obszarów ryzyka w organizacji.

 

ORGANIZATOR 

Master Business Meetings – M.B.M. Poland

Staffa 7/42 01-891 Warszawa, tel. 22 301 58 42

www.mbmpoland.com

master.business.meetings@mbmpoland.com

 

Jak się zgłosić:

On-line : >> ZGŁOŚ UDZIAŁ <<