czwartek, 22 lutego, 2024
Strona główna Artykuły MSWiA ogłosiło nabór (...)

MSWiA ogłosiło nabór (…)


Wsparcie może być realizowane poprzez szkolenia, doradztwo, analizy, ekspertyzy, ewaluacje oraz rozwój systemów informatycznych (w ramach limitu cross-financingu) mające na celu: • wdrożenie usprawnień w zakresie:

  • komunikacji wewnętrznej,

  • elektronicznego obiegu dokumentów,

  • metod mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu,

  • zarządzania ryzykiem,

  • planowania strategicznego,

  • zarządzania zasobami ludzkimi,

  • zarządzania projektowego,

  • budżetu zadaniowego i planowania finansowego,

  • obsługi klientów,

  • konsultacji społecznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi,

  • zlecania zadań publicznych.

 • wdrożenie systemu zarządzania jakością (np. norma ISO),

 • wdrożenie systemu oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędów (np. Powszechny Model Samooceny CAF, Program Rozwoju Instytucjonalnego),

 • inne działania mające na celu wdrożenie usprawnień zarządczych w urzędach administracji samorządowej.

Konkurs ma charakter otwarty, w związku z tym nabór wniosków będzie prowadzony w sposób ciągły do końca roku lub do wyczerpania środków.

Posiedzenia Komisji Oceny Projektów będą odbywały się w zależności od ilości wniosków, które wpłyną na konkurs. Na jednym spotkaniu KOP oceniu co najmniej 10 wniosków. Pierwsze posiedzenie KOP planowane jest na 25 sierpnia 2008 r.

Dodatkowe informacje:
e-mail: marek.sliwinski@mswia.gov.pl, pokl@mswia.gov.pl
nr tel.: 022 661 88 28, 022 661 89 59

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu, w tym sposób przygotowania wniosku, oznakowania koperty, liczbę egzemplarzy i załączników oraz wzór umowy o dofinansowanie projektów określa Dokumentacja Konkursowa, która dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji http://www.mswia.gov.pl/ w zakładce „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”.


Źródło: www.mrr.gov.pl

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze