poniedziałek, 4 marca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Na nowe zadania województwa powinny otrzymać dodatkowe środki

Na nowe zadania województwa powinny otrzymać dodatkowe środki

Ustawowe nakładanie na samorząd wojewódzki obowiązku finansowania dopłat do przejazdów ulgowych koleją i autobusami międzymiastowymi oraz opieki zdrowotnej wykonujących pracę osób osadzonych w zakładach karnych jest niezgodne z konstytucją.


Z początkiem 2004 r. weszła w życie ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 poz. 1966 z późn. zm.), która zastąpiła tymczasowe przepisy regulujące te kwestie. Na jej mocy samorządy województw otrzymały udział we wpływach z podatków dochodowych odpowiednio: 1,60 proc. wpływów z PIT i 15,90 proc. wpływów z CIT. Poza tym art. 9 ust. 3 ustawy wprowadził zasadę, iż kwota udziału województwa we wpływach z PIT, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się, mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,0160 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.


Przy okazji wprowadzania tej ustawy dokonano też zmian w kilku innych ustawach, nakładających na województwa nowe obowiązki. Samorząd województwa miał przejąć, jako zadania własne: (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Samorządu i Administracji<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze