niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA Centrum Kariery - Zawody Pokrewne NCBR poszukuje Menedżera Programu!

NCBR poszukuje Menedżera Programu!

NCBiR poszukuje kandydatów na stanowisko:
Menadżer Programu
Termin: 16 listopada 2016r.
W najbliższych miesiącach NCBR planuje ogłosić program badawczy w obszarze elektro-mobilności, w oparciu o zupełnie nowy model finansowania badań – inspirowany sposobem funkcjonowania amerykańskiej agencji DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency). Model ten zakłada odejście od typowego finansowania badań, poprzez udzielanie grantów na pojedyncze projekty, a polega na tworzeniu kompleksowych programów badawczych z portfolio projektów, które przyczyniają się do realizacji głównego celu programu.
W takim modelu odpowiedni Menedżer Programu jest kluczowym ogniwem – będzie odpowiedzialny za zdefiniowanie problemu badawczego w danym obszarze, opracowanie autorskiego programu, dobór właściwych zasobów i wykonawców, a następnie aktywne zarządzanie całym przedsięwzięciem, w tym weryfikację rezultatów cząstkowych poszczególnych projektów, skończywszy na osiągnięciu zdefiniowanego w programie celu.
Idealny kandydat to wizjoner i prawdziwy pasjonat danej dziedziny, otwarty na nowe wyzwania i gotowy do podejmowania skalkulowanego ryzyka. Powinien posiadać rozległą wiedzę w przynajmniej jednej z dyscyplin wpisujących się w szeroko pojęty obszar elektro-mobilności, ale również mieć na tyle strategiczne i wizjonerskie spojrzenie, aby móc zintegrować wiedzę z różnych obszarów.
Realizacja zadań w ww. modelu wymagać będzie dużej mobilności, tj. częstych bezpośrednich kontaktów z wykonawcami oraz interesariuszami programu. Menedżer Programu musi zatem być gotowy do częstych wyjazdów służbowych i elastycznego grafiku pracy. Ze względu na charakter pracy, oczekujemy obecności Menedżera Programu na regularnych spotkaniach zespołu w siedzibie NCBR, nie ma jednak konieczności stałego pobytu Menedżera w biurze NCBR, w Warszawie. Przewidujemy jednak, że stanowisko Menedżera będzie wiązało się z obciążeniem w pełnym wymiarze godzinowym.
załączonym pliku znajdą Państwo szerszy opis zagadnienia elektro-mobilności, który nakreśla kontekst realizacji pierwszego programu i który pozwoli Państwu lepiej przygotować się do rekrutacji.
W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt z p. Agatą Miętek (22) 39 07 386 lub p. Joanną Misiewicz (22) 39 07 467 albo pod adresem e-mailowym projektx@ncbr.gov.pl.
Jako Menedżer Programu będziesz odpowiedzialny za:
 • zdefiniowanie, zaprojektowanie, przygotowanie, uruchomienie i zarządzanie programem badawczym własnego autorstwa, w obszarze priorytetowym wskazanym przez NCBR, tj. elektro-mobilności,
 • prowadzenie programu w sposób umożliwiający osiągnięcie zdefiniowanego celu tj. dostarczenie innowacyjnego produktu/usługi użytkownikowi końcowemu programu,
 • merytoryczne i finansowe zarządzanie programem badawczym,
 • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie prac poszukiwawczych i badawczych, w dziedzinie objętej programem,
 • wybór wykonawców w programie oraz zapewnienie im wsparcia mentorskiego w trakcie realizacji programu,
 • aktywne zarządzanie programem, związane z częstymi, regularnymi kontaktami z wykonawcami oraz potencjalnymi użytkownikami końcowymi programu,
 • nadzór nad realizacją programu z należytą starannością, w tym również zadań realizowanych przez wykonawców i osiąganych przez nich wyników cząstkowych,
 • przepływ informacji w ramach zarządzanego przez siebie programu, w tym zarówno w ramach zespołu NCBR, jak i z interesariuszami zewnętrznymi,
 • realizację funkcji ambasadora programu na różnych forach i w różnych gremiach,
 • nawiązywanie i utrzymywanie sieci kontaktów, umożliwiającej sprawne zarządzanie programem badawczym oraz transfer wyników do ostatecznych odbiorców.

Kandydat, którego szukamy musi posiadać:
 • wykształcenie wyższe techniczne, w szczególności w jednej z następujących dyscyplin: elektrotechnika, budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, automatyka, mechatronika lub pokrewne,
 • stopień naukowy doktora albo udokumentowane 5-letnie doświadczenie techniczne w min. jednej z ww. dyscyplin,
 • przynajmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu pracami badawczo-rozwojowymi (jako kierownik projektu B+R/koordynator pakietu prac w ramach projektu B+R/kierownik zespołu B+R w firmie/kierownik działu B+R/CEO, CTO start-upa technologicznego lub inne równoważne),
 • doświadczenie we współpracy badawczej z przemysłem/w realizacji projektów badawczych dla przemysłu (zdobyte w okresie ostatnich 5 lat),
 • doświadczenie naukowe / badawcze w środowisku międzynarodowym lub za granicą (zdobyte w okresie ostatnich 6 lat),
Jeśli chcesz zostać Menedżerem powinieneś również:
 • znać język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się, w tym również w obszarze merytorycznym związanym z elektro-mobilnością,
 • posiadać umiejętność syntetycznego i analitycznego myślenia, analizowania, interpretowania i prezentowania informacji oraz formułowania wniosków i rekomendacji,
 • łatwo nawiązywać i podtrzymywać kontakty,
 • mieć cechy przywódcze, odwagę w podejmowaniu nietypowych/ryzykownych przedsięwzięć i wyzwań,
 • konsekwentnie realizować postawione cele oraz być zorientowanym na efekty oraz myśleć strategicznie,
 • elastycznie i konstruktywnie reagować na nieprzewidziane okoliczności, potrafić podejmować decyzje w sytuacjach zmiany,
 • radzić sobie ze stresem i presją czasu,
 • skutecznie negocjować, zachowując przy tym wyczucie biznesowe,
 • wykazywać się inicjatywą,
 • umieć zorganizować pracę własną i swojego zespołu,
 • mieć nienaganną postawę etyczną i wysoką kulturę osobistą,
 • być dyspozycyjny, gotowy do częstych wyjazdów służbowych i pracy w elastycznych godzinach.
Dodatkowymi atutami będą:
 • publikacje naukowe (autor/współautor publikacji w okresie ostatnich 5 lat),
 • opracowanie nowych technologii i/albo wdrożenie ich do działalności gospodarczej,
 • dodatkowe wyróżnienia, nagrody lub osiągnięcia, świadczące o zaangażowaniu w dany obszar badawczy (zdobyte w okresie ostatnich 5 lat).
Zatrudnionemu Menedżerowi zaoferujemy:
 • unikalną okazję do zarządzania programem badawczym własnego autorstwa, realizowanym po raz pierwszy w nowej formule,
 • możliwość zbudowania zespołu wykwalifikowanych współpracowników, w celu maksymalnego uproszczenia zasad i stworzenia warunków pracy charakteryzujących się minimalnym obciążeniem administracyjnym i formalnym, umożliwiających osiągnięcie postawionego w programie badawczym celu,
 • elastyczne i konkurencyjne warunki zatrudnienia z wynagrodzeniem porównywalnym ze stawkami na stanowiskach kierowników dużych projektów badawczych,
 • zatrudnienie na okres 3 lat z możliwością przedłużenia o 1 rok,
 • formę zatrudnienia dającą dużą dozę autonomiczności, elastyczności i decyzyjności,
 • możliwość rozwoju swoich umiejętności w zarządzaniu programem i komercjalizacji technologii,
 • możliwość rozszerzenia sieci kontaktów,
 • wsparcie mentorskie wybitnych zagranicznych ekspertów oraz kompleksowe szkolenie.
Kandydatów prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem przycisku Aplikuj do dnia 16 listopada 2016 r.
W ramach przedkładanych dokumentów aplikacyjnych prosimy o załączenie CV w wersji angielskiej, w którym uwzględnione zostaną informacje wskazane w załączonym pliku.
W osobnym pliku prosimy również o załączenie odpowiedzi na załączone zadanie rekrutacyjne.
 >> APLIKUJ <<
Rozmowy kwalifikacyjne (w języku angielskim) oraz assessment center planowane są w dniach 29 listopada – 2 grudnia.
NCBR zastrzega sobie możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze