piątek, 1 marca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Nieistniejący kontrahent nie potwierdzi celowości wydatku

Nieistniejący kontrahent nie potwierdzi celowości wydatku

W sytuacji gdy kontrahent nie istniał w dacie wystawienia dokumentu, to transakcji nie można u niego potwierdzić. Tym samym nie można wykazać, że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodu.


STAN FAKTYCZNY


Spółce w wyniku przeprowadzonej kontroli organ I instancji określił zobowiązanie podatkowe, zaległość podatkową oraz odsetki za zwłokę. Odwołanie spółki przyniosło tylko połowiczny skutek, bo organ II instancji orzekł tylko o obniżeniu powyższych kwot.


UZASADNIENIE


Sprawa spółki dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 rok ostatecznie trafiła na wokandę NSA. Sąd uznał jednak skargę kasacyjną za niezasadną. Zauważył, że skarżąca była zawiadomiona – do rąk pełnomocnika – o miejscu i terminie przesłuchania świadków, którzy zeznali, że faktury dokumentujące kwestionowane w sprawie transakcje nie zostały wystawione przez ich spółkę. Sąd przypomniał, że zgodnie z przepisami strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków oraz ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, a więc może zadawać pytania i składać wyjaśnienia. Prawo to jest rozwinięciem zasady czynnego udziału strony w postępowaniu rozumianej nie tylko w sensie formalnym, ale i materialnym. Jednak okoliczność, że strona z własnej woli nie wzięła udziału w przeprowadzeniu takiego dowodu, nie oznacza, że został naruszony przepis, skoro nie wprowadza on obowiązku udziału strony w jego przeprowadzeniu.


Co do niezaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podmiot nieistniejący, sąd zwrócił uwagę na obowiązek właściwego ich udokumentowania. Zgodził się z poglądem (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze