środa, 22 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Nieskuteczny zakaz nie obowiązuje (ZamPubl)

Nieskuteczny zakaz nie obowiązuje (ZamPubl)

Zamawiający ma prawo badać skuteczność dokonanego przez oferenta zastrzeżenia zakazu udzielania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli stwierdzi, że zakaz ten jest bezskuteczny, może ten zakaz wyłączyć, nie wolno mu jednak z tego powodu odrzucić oferty. Taki jest sens uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy.


W maju 2004 r. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło przetarg na świadczenie usług, polegających na przygotowaniu, uruchomieniu, a potem utrzymaniu sieci internetowej WAN, służącej do przetwarzania danych dla tego resortu. Ofertę złożyło m.in. Konsorcjum: Crowley Data Poland Sp. z o.o., Exatle S.A. i ATM S.A.


Wykonawca określił wtedy, które z załączonych dokumentów nie mogą być udostępnione innym wykonawcom i osobom trzecim. Dotyczyło to m.in. wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług, ponieważ stanowi to tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający uznał, że nie jest to tajemnica w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, do której odsyła art. 96 ust. 4 ustawy z 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177).


Przepis ten znajduje się w rozdziale dotyczącym dokumentowania postępowania i mówi, że nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępniane. Następnie 27 października zawiadomił wykonawcę, że odrzucił jego ofertę, ponieważ jest niezgodna z ustawą (art. 89 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy).


Odrzucona oferta


Konsorcjum złożyło na to protest, twierdząc, że zamawiający nie ma prawa do badania złożonego zastrzeżenia, ale zamawiający go oddalił. Wobec tego odwołało się, jednak wyrokiem z 26 listopada 2004 r. zespół arbitrów oddalił odwołanie. W uzasadnieniu stwierdzono, że zastrzeżenia stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa składane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowią ofertę w rozumieniu prawa zamówień publicznych, dlatego zamawiający miał prawo zbadać złożone zastrzeżenie. Natomiast nie miał prawa badać tego w trybie art. 58 kodeksu cywilnego (dotyczy on bezprawności czynności), nie mógł też ujawnić zastrzeżonych informacji, w wypadku gdyby uznał, że zastrzeżenie jest nieważne. (…)


Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze