czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Info z Ministerstwa Finansów Notatka z LX spotkania audytorów wewnętrznych JSFP z dnia 28 maja 2015...

Notatka z LX spotkania audytorów wewnętrznych JSFP z dnia 28 maja 2015 r.

W dniu 28 maja 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Było to trzecie spotkanie w ramach cyklu dotyczącego rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych. Tematem spotkania były roczne sprawozdania finansowe jednostki w kontekście zadań audytowych. Spotkanie otworzyła Pani Monika Kos, przedstawiciel Departamentu Polityki Wydatkowej, która określając cele spotkania zwróciła uwagę na dwa aspekty, które należy uwzględnić analizując roczne sprawozdanie finansowe w kontekście audytu wewnętrznego – audyt samego sprawozdania i procesu jego przygotowania oraz wykorzystanie zawartych w nim informacji, na potrzeby innych zadań audytowych.

[quote_center]Do pobrania prezentacje ze spotkania. Polecamy[/quote_center]

Prezentację rozpoczął Pan Marcin Dublaszewski, Audytor Wewnętrzny w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który przedstawił uwagi i oczekiwania aud

ytora wewnętrznego w odniesieniu do badania bilansu. Prelegent przeanalizował kluczowe pytania, które audytor powinien sobie zadać przed przeprowadzeniem tego typu badania. Wyraził swoja opinię na temat wartości informacji o charakterze zarządczym, które można uzyskać z bilansu oraz możliwości ich wykorzystania w pracy audytora.

Następnie Pani Katarzyna Michalak, Główna Księgowa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, przedstawiła praktyczne aspekty dotyczące sporządzenia i zawartości rocznego sprawozdania finansowego, a także zaprezentowała wybrane zagadnienia, które mogłyby stanowić przedmiot audytu sprawozdania rocznego.

Na początek Prelegentka przedstawiła czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania rocznego. Omawiając zagadnienie inwentaryzacji majątku jednostki i źródeł ich pochodzenia, podkreśliła jej znaczenie w kontekście oceny rzetelności sprawozdań. Zwróciła uwagę na jakość i kompletność źródeł danych, na podstawie których powstaje sprawozdanie. Posługując się przygotowanym zestawieniem obrotów i sald, wskazała schemat przeniesienia sald kont księgowych na poszczególne pozycje sprawozdania.

W części wystąpienia dotyczącej wybranych aspektów audytu sprawozdania rocznego Prelegentka omówiła kryteria oceny oraz 7 ryzyk związanych z obszarem sprawozdawczości finansowej, tj.:

  • niesporządzenie sprawozdania finansowego lub niekompletne sprawozdanie finansowe,
  • zastosowanie niewłaściwych formularzy,
  • sporządzenie z pominięciem cech formalnych,
  • niezgodność pomiędzy elementami sprawozdania finansowego,
  • niezgodność sprawozdania finansowego ze sprawozdaniami budżetowymi,
  • niezgodność sprawozdania finansowego z księgami rachunkowymi,
  • niewiarygodność sprawozdania finansowego.

Omawiając poszczególne ryzyka wskazywała kryterium oceny oraz warunki, które powinny być spełnione, aby można było mówić o zachowaniu zgodności z przytoczonymi kryteriami.

Istotną częścią prezentacji było wskazanie, które z pozycji sprawozdania mogą stanowić istotne źródło informacji dla audytora wewnętrznego, jak te informacje należy odczytać i co one mogą powiedzieć o kondycji jednostki. Prelegentka wskazała w tym kontekście m.in. pozycje bilansu, które informują o stanie początkowym oraz końcowym zapasów, co może stanowić ważną informację w ocenie gospodarki materiałowo-towarowej (magazynowej) jednostki. Jako cenne źródło informacji Prelegentka wskazała również pozycje rachunku zysków i strat, szczególnie pozycje kosztowe, które audytor może wykorzystać jako materiał do badania nie tylko samego sprawozdania finansowego, ale również przy realizacji zadań dotyczących pozostałych obszarów funkcjonowania jednostki.

Prelegentka omówiła również przygotowane na potrzeby spotkania podstawy do programu zadania audytowego: „Audyt sprawozdań finansowych” wzbogacone o konkretne przykłady, które zostały zawarte w załączniku do prezentacji.

 

Tutaj możesz pobrać prezentację  >> Otwarcie spotkania 28 maja 2015 r. <<

Tutaj możesz pobrać prezentację >> Bilans z punktu widzenia audytora wewnętrznego. Uwagi i oczekiwania w odniesieniu do badania obszaru <<

Tutaj możesz pobrać prezentację >> Sprawozdawczość roczna w jednostce budżetowej. Wybrane aspekty <<

Tutaj możesz pobrać prezentację >> Załącznik do prezentacji – Audyt rocznego sprawozdania finansowego <<

 

Źródło : >> Ministerstwo Finansów <<

 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze