niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Info z Ministerstwa Finansów Notatka z LXII spotkania audytorów wewnętrznych JSFP w dniu 24 września 2015...

Notatka z LXII spotkania audytorów wewnętrznych JSFP w dniu 24 września 2015 r.

Notatka z LXII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 24 września 2015 r.

 

W dniu 24 września 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące doboru, zbierania i przechowywania dowodów na potrzeby zadania audytowego. Swoje doświadczenia w tym obszarze zaprezentowała Pani Iwona Bogucka, kierownik komórki audytu wewnętrznego w Instytucie Pamięci Narodowej.

Celem wystąpienia było zaprezentowanie sposobu doboru dowodów do zadania audytowego oraz postępowania z nimi. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące źródeł, rodzajów i cech dowodów, procesu ich gromadzenia, przechowywania i archiwizacji.

Prelegentka wskazała, że fundamentalne znaczenie w procesie gromadzenia dowodów odgrywa komunikacja z audytowanymi i dostęp do informacji. Jest to związane nie tylko z koniecznością zapewnienia audytorowi nieograniczonego dostępu do dokumentacji, ale również otwartością pracowników na współpracę. Nierozłącznym elementem procesu realizacji zadania audytowego jest zatem informacja, która powinna być przede wszystkim:

  • wiarygodna,
  • istotna,
  • rzetelna,
  • porównywalna,
  • wystarczająca.

Podczas prezentacji przywołano przepisy prawa i standardy, które odnoszą się do znaczenia dowodów w działalności audytowej, ich gromadzenia oraz udostępniania. Wskazano na potrzebę zapewnienia, by dowody audytowe były dostateczne tzn. dokumentowały wszystkie czynności i zdarzenia istotne dla wyników audytu wewnętrznego. Pani Iwona Bogucka podkreśliła, że wyniki audytu powinny być oparte na wiarygodnym, przydatnym i odpowiednim materiale źródłowym.

Prelegentka zwróciła uwagę na różnice pomiędzy dowodem audytowym a dokumentem – nie każdy dokument jest dowodem, a jednocześnie dowodem może być informacja nie mającej postaci materialnej.

Istotnym aspektem związanym z dowodami jest ich ocena. Na jakość oceny zgromadzonych dowodów wpływa m.in. doświadczenie, znajomość badanego obszaru, subiektywizm oraz zdolności techniczne, społeczne i poznawcze audytora.

Prelegentka, podsumowując swoje wystąpienie, podkreśliła następujące kwestie:

  • metody gromadzenia informacji w audycie wewnętrznym mają fundamentalne znaczenie dla właściwego zdiagnozowania i oceny badanego obszaru,
  • właściwe dobranie odpowiednich narzędzi przyczynia się do uzyskania wiarygodnych, rzetelnych, istotnych i wystarczających informacji,
  • zastosowane narzędzia zbierania informacji powinny pozostawać w logicznym związku z tym, czego mają dowodzić.

Spotkanie zakończyła Pani Monika Kos, reprezentująca Ministerstwo Finansów, zwracając uwagę na znaczenie wiarygodnej i rzetelnej informacji dla skuteczności działań audytu wewnętrznego.

 

Tutaj możesz pobrać >> Prezentacja wstępna organizatora – otwarcie spotkania w dniu 24 września 2015 r. <<

Tutaj możesz pobrać prezentację >> Dobór, gromadzenie i przechowywanie dowodów na potrzeby zadania audytowego <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze