poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły (anty)Defraudacje Notatka z LXIV spotkania AW jesfp w dniu 17 grudnia 2015 r.

Notatka z LXIV spotkania AW jesfp w dniu 17 grudnia 2015 r.

W dniu 17 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas spotkania została omówiona rola audytora wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania korupcji w kontekście realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (dalej: „Rządowy Program”).

Spotkanie otworzyła Pani Monika Kos, reprezentująca Ministerstwo Finansów, przedstawiając wybrane założenia Rządowego Programu oraz dotychczasowe działania Ministerstwa Finansów służące jego realizacji. Rolę audytorów wewnętrznych w wykrywaniu nadużyć zaprezentowała Pani Olga Petelczyc, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaprezentowane zostały przykłady przeciwdziałania korupcji na podstawie rozwiązań stosowanych przy wykorzystywaniu funduszy unijnych. Prelegentka zaznaczyła, że dobre praktyki opracowane przez Komisję Europejską można stosować również do środków krajowych. Podkreśliła również, że definicje korupcji stosowane przez instytucje międzynarodowe i krajowe mogą zostać wykorzystane do opracowania kryteriów oceny na potrzeby zadań audytowych dotyczących podatności systemów zarządzania i kontroli na nadużycia.

Pani Olga Petelczyc wskazała, że jednym z podstawowych czynników korupcjogennych wymienionych
w Rządowym Programie jest słabość systemu kontroli i nadzoru. Podkreśliła, że rola audytora wewnętrznego w przeciwdziałaniu korupcji polega przede wszystkim na badaniu podatności systemów zarządzania
na korupcję, identyfikowaniu ryzyka nadużyć i jego ograniczaniu. Prelegentka zwróciła także uwagę,
że w Polsce pozostaje nieuregulowana kwestia ochrony prawnej tzw. sygnalistów, czyli osób ujawniających nadużycia mające miejsce w ich jednostce. Istotnym utrudnieniem w zgłaszaniu nadużyć jest negatywny odbiór działań sygnalistów. Poprawę w tym zakresie można uzyskać budując organizacyjną, w której zachowania sygnalistów będą akceptowane, a zgłaszający nieprawidłowości nie będzie narażony na negatywne konsekwencje.

Na zakończenie Pani Monika Kos poinformowała o zmianach w formule organizacji spotkań audytorów wewnętrznych w Ministerstwie Finansów. Od 2016 roku spotkania będą organizowane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez audytorów wewnętrznych i działań koordynacyjnych Ministra Finansów w tym zakresie.

Prezentacje do pobrania:

Prezentacja organizatora: „>> Przeciwdziałanie korupcji w jsfp – wymiana doświadczeń << 

Prezentacja Pani Olga Petelczyc: >> Rola audytorów wewnętrznych w wykrywaniu nadużyć <<

Źródło: >> MINISTERSTWO FINANSÓW <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze