czwartek, 23 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Nowa służba będzie zwalczać korupcję

Nowa służba będzie zwalczać korupcję

Ewentualne nieprawidłowości, które zostaną ujawnione podczas kontroli Centralnego Biura Antykorupcyjnego, mogą spowodować rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.


W krótce rozpocznie działalność nowa służba specjalna – Centralne Biuro Antykorupcyjne. Ustawa uchwalona przez Sejm 9 czerwca 2006 r. generalnie wejdzie bowiem w życie 24 lipca br.


Celem CBA będzie zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, a zwłaszcza w instytucjach państwowych i samorządowych.


Nowe biuro będzie również zajmować się zwalczaniem działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, czyli m.in. ściganiem sprawców czynów, które w mieniu jednostki samorządu terytorialnego mogą spowodować znaczną szkodę (wysokość ewentualnej szkody w chwili popełnienia czynu zabronionego powinna przekraczać dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia). Istotne jest nie to, czy szkoda faktycznie miała miejsce, ale to – że mogłaby nastąpić.


Zadaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego będzie ponadto ujawnianie przypadków nieprzestrzegania określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji dotyczących wsparcia finansowego, udzielania zamówień publicznych, rozporządzania mieniem jednostek, przyznawania koncesji, zezwoleń, zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulg, poręczeń i gwarancji. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Samorządu i Administracji<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze