środa, 29 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Nowa skarbówka zostanie powołana od 2008 roku

Nowa skarbówka zostanie powołana od 2008 roku


  • Od 2008 roku powstanie Krajowa Administracja Skarbowa
  • Reforma rozpocznie się od zwolnienia dzisiejszych urzędników od 1 kwietnia 2008 r.
  • Nie będzie ograniczenia co do liczby związków zawodowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz projekt ustawy wprowadzającej te przepisy. Oba projekty różnią się od ich wersji pierwotnych, o których Gazeta Prawna pisała jako pierwsza już 2 marca 2007 r. Jednak bez zmian pozostawiono główne założenia reformy. Od początku przyszłego roku ma zostać powołana Krajowa Administracja Skarbowa, w skład której będą wchodzić pracownicy skarbówki i służby celnej.


Kluczowy pełnomocnik…


Tworzeniem nowej administracji zajmie się specjalny pełnomocnik, którego w ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy o KAS powoła minister finansów. Pełnomocnik nie będzie pracował sam. Będzie miał swoich zastępców, a także pełnomocników regionalnych. Jego działanie będzie sprowadzało się do zwolnienia wszystkich dzisiejszych urzędników, a następnie ich zatrudniania lub szukania na ich miejsce nowych osób.


Pierwotny projekt ustawy o KAS zakładał opcję zerową w momencie wejścia w życie ustawy o KAS, czyli z dniem 1 stycznia 2008 r. Nowa wersja projektu z tego założenia nie rezygnuje, a jedynie je modyfikuje. Wszyscy dzisiejsi urzędnicy i celnicy stracą pracę z dniem 1 kwietnia 2008 r. Pełnomocnik będzie miał bowiem obowiązek zawiadomić, do dnia wejścia w życie ustawy o KAS, na piśmie osoby zatrudnione lub pełniące służbę w likwidowanych urzędach o miejscu wykonywania przez nie obowiązków służbowych w okresie nie dłuższym niż do 31 marca 2008 r.


…wybierze pracowników…


Stosunki pracy i stosunki służbowe dzisiejszych pracowników skarbówki i służby celnej wygasną z mocy prawa po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o KAS, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki zatrudnienia. Z dniem przyjęcia propozycji zatrudnienia w KAS dotychczasowy stosunek pracy lub służby przekształci się w stosunek służby w KAS, na podstawie aktu mianowania do służby przygotowawczej lub stałej odpowiednio do rodzaju dotychczasowej pracy.


Pełnomocnik w ramach pisemnego zawiadomienia przedstawi urzędnikowi służby cywilnej propozycję zatrudnienia na stanowisku urzędnika skarbowego. Na złożenie takiej propozycji pełnomocnik będzie miał 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy o KAS. Na odpowiedź osoba, która takie pismo otrzyma, będzie miała dziesięć dni od dnia jego doręczenia Niezłożenie oświadczenia w tym terminie będzie jednoznaczne z odmową przyjęcia zatrudnienia.


W komfortowej sytuacji znajdą się dzisiejsi urzędnicy zajmujący najwyższe stanowiska. Projekt ustawy wprowadzającej przepisy ustawy o KAS zakłada bowiem, że osoby, które w dniu 31 grudnia 2007 r. będą zajmować stanowiska dyrektorów izby skarbowej oraz celnej, zastępców dyrektora izby skarbowej oraz celnej, naczelników urzędów skarbowych i celnych, zastępców naczelników urzędów skarbowych staną się członkami Skarbowego Zasobu Kadrowego. Osoby te będą miały obowiązek ukończenia z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego do Skarbowego Zasobu Kadrowego w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy o KAS.


…którzy przejmą obowiązki…


Jednostki organizacyjne KAS wejdą z mocy prawa, zgodnie ze swoją właściwością, w zakres praw i obowiązków likwidowanych jednostek organizacyjnych. Zgodnie z uzasadnieniem MF, utworzenie jednej administracji nie może zdezorganizować zadań realizowanych przez administracje podatkową i celną. Stąd też przyjęto, że postępowania (w tym kontrole i czynności sprawdzające) prowadzone przez znoszone urzędy, wszczęte i niezakończone ostatecznym rozstrzygnięciem w danym trybie do dnia wejścia w życie ustawy o KAS, przejmą do dalszego prowadzenia właściwe organy KAS.


…w nowych warunkach…


Krajową Administracją Skarbową będzie kierował minister finansów przy pomocy dyrektorów izb administracji skarbowej i naczelników administracji skarbowej. (…)


Dalsza część artykułu w >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze