czwartek, 22 lutego, 2024

Nowa UoFP

 

Pragniemy serdecznie Państwa zaprosić na kolejne szkolenie pt.:


„Zmiany w prawnej regulacji finansów publicznych.


Naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Szkolenie odbędzie się
w dniach 22 ÷ 23 października 2009 roku, w Krakowie w Hotelu Galicya (ul. Rzemieślnicza 4)


i 5 ÷ 6 listopada 2009r. w Poznaniu (Hotel 222 ul. Grunwaldzka 222).Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych oraz innych jednostek organizacyjnych i firm korzystających ze środków publicznych, audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów, kontrolerów finansowych, skarbników i sekretarzy jednostek samorządowych, naczelników/dyrektorów wydziałów finansowych, naczelników/dyrektorów wydziałów organizacyjnych, głównych księgowych, osób zajmujących się zamówieniami publicznymi.

Opis szkolenia

Pragniemy zaoferować Państwu szkolenie składające się z dwóch części.


Tematem pierwszej części szkolenia będą zmiany w prawnej regulacji finansów publicznych. W dniu 18 września 2009 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz mającą tę samą datę ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Nowe ustawy w sposób gruntowny zmieniają funkcjonowanie sektora finansów publicznych. W ramach szkolenia zostaną omówione najważniejsze zmiany, jakie niosą ze sobą obie powyższe ustawy.


Zajmiemy się w szczególności takimi zagadnieniami jak: • likwidacja niektórych form organizacyjno-prawnych JSFP (gospodarstwa pomocnicze, państwowe zakłady budżetowe, samorządowe fundusze celowe);
 • powstanie nowych form organizacyjno-prawnych JSFP (agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej);
 • likwidacja rachunku dochodów własnych oraz rachunku funduszy motywacyjnych;
 • planowanie wieloletnie;
 • budżet zadaniowy;
 • wyodrębnienie budżetu środków europejskich;
 • zasada zrównoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie dochodów i wydatków bieżących;
 • ustalanie indywidualnego wskaźnika spłat zadłużenia JST;
 • kontrola zarządcza;
 • zmiany w funkcjonowaniu audytu wewnętrznego.

Będące tematem drugiej części naszego szkolenia, naruszenia dyscypliny finansów publicznych, mogą skutkować upomnieniem, naganą, karą pieniężną lub nawet pozbawieniem prawa do pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Ponieważ takich naruszeń jest w chwili obecnej aż 68, warto się z nimi zapoznać, tym bardziej, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych jeszcze rozszerza ten katalog. Często zdarza się też, iż próbując uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów dochodzi do popełnienia czynów, za które grozi odpowiedzialność karna (preparowanie dokumentów, fałszowanie podpisów, dat itp.). Znajomość ogólnych przepisów o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, katalogu czynów stanowiących takie naruszenie, zasad odpowiedzialności, zagadnień proceduralnych oraz styku odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych z odpowiedzialnością pracowniczą, karną i cywilną jest zatem kluczowym zagadnieniem, pozwalającym uniknąć problemów zarówno szeregowym pracownikom jak i kierownictwu jednostek sektora finansów publicznych oraz innych jednostek korzystających ze środków publicznych.
Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi: • 1100 zł – dla jednostek sektora finansów publicznych
 • 1350 zł – dla firm komercyjnych.

Cena obejmuje: zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe), uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, dobrowolny egzamin końcowy, certyfikat ukończenia szkolenia).


Przewidzieliśmy także dla Państwa liczne rabaty: • 100 zł od ceny podstawowej – w przypadku uczestnictwa dwóch osób z tej samej jednostki
 • 200 zł od ceny podstawowej – w przypadku uczestnictwa trzech i więcej osób z tej samej jednostki
 • 100 zł w przypadku uczestnictwa w szkoleniu bez zakwaterowaniaPliki do pobrania:

Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie uczestnictwa na załączonym formularzu, poprzez przesłanie go faksem na numer 0-33 487-69-38 do dnia 15 października 2009 roku. Opłatę za szkolenie należy uiścić także do dnia  20 października 2009 roku (chyba, że ustalono inaczej) poprzez wpłatę na konto wskazane w formularzu zgłoszeniowym.
Agenda szkolenia:

Pierwszy dzień


9:30 – 10:00

Rejestracja

10:00 – 11:30


Zmiany wprowadzone przez nową ustawę o finansach publicznych – cz.1: • likwidacja niektórych form organizacyjno-prawnych JSFP (gospodarstwa pomocnicze, państwowe zakłady budżetowe, samorządowe fundusze celowe);
 • powstanie nowych form organizacyjno-prawnych JSFP (agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej);
 • likwidacja rachunku dochodów własnych oraz rachunku funduszy motywacyjnych;

11:30 – 11:45


Przerwa kawowa


11:45 – 12:45


Zmiany wprowadzone przez nową ustawę o finansach publicznych – cz.2: • planowanie wieloletnie;
 • budżet zadaniowy;
 • wyodrębnienie budżetu środków europejskich;

13:00 – 14:00


Obiad


14:00 – 15:45


Zmiany wprowadzone przez nową ustawę o finansach publicznych – cz.3: • zasada zrównoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie dochodów i wydatków bieżących;
 • ustalanie indywidualnego wskaźnika spłat zadłużenia JST;
 • kontrola zarządcza;
 • zmiany w funkcjonowaniu audytu wewnętrznego.

15:45 – 16:00


Przerwa kawowa


16:00 – 17:30


Przepisy prawne regulujące pojęcie finansów publicznych (fp) oraz zagadnienie naruszenia dyscypliny fp. Podmioty odpowiedzialne za naruszenie dyscypliny fp. Katalog czynów naruszających dyscyplinę finansów publicznych. Podstawowe reguły odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny fp.


19:00
                      


Kolacja


Drugi dzień


8:00 – 8:30


Śniadanie


8:30 – 10:45


Wyłączenia odpowiedzialności.
Katalog stosowanych kar.
Zasady wymiaru kary.
Strony i komisje orzekające (obwiniony, rzecznik dyscypliny, rodzaje komisji orzekających).
Ogólne zasady postępowania.
Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny fp.
Wniosek o ukaranie.


10:45 – 11:15


Przerwa kawowa


11:15 – 12:45


Postępowanie przed komisją pierwszej instancji.
Środki zaskarżenia.
Postępowanie drugiej instancji.
Stwierdzanie nieważności i uchylanie prawomocnych rozstrzygnięć.
Wznowienie postępowania.
Skarga do sądu administracyjnego.
Przedawnienie. Zatarcie ukarania.
Postulaty de lege ferenda.


12:45 – 13:45


Obiad


13:45 – 14:45


Analiza autentycznych zawiadomień w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Omówienie kazusów zaproponowanych przez uczestników szkolenia.


14:45 – 15:15


Test sprawdzający


15:15 – 15:30


Zakończenie (omówienie wyników testu, rozdanie zaświadczeń)


Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia jeżeli ilość uczestników nie przekroczy 15 osób.


O uczestnictwie szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.


Jesteśmy przekonani, iż nasze szkolenie spełni Państwa wszelkie oczekiwania.W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.


Dział szkoleń Audyt.Net
tel. 033 487-69-37
fax. 033 487-69-38
e-mail: szkolenia@audyt.net

Poprzedni artykułUstawa Sarbanes – Oxley
Następny artykułAUDYTOR WEWNĘTRZNY
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

4 KOMENTARZE

   • Poprawimy to zaproszenie – aby odczytać pełną treść (w tej chwili) należy być zalogowanym użytkownikiem.

    Jutro rano będzie gotowe.


    PAW

    • Kto się wybiera na to szkolenie? W zmianie ustawy u naruszeniu dyscypliny, dla mnie absurd. Naruszeniem dyscypliny jest nie prowadzenie audytu wewnętrznego, ale poprzez nie zatrudnienie audytora, lub nie podpisanie umowy z audytorem zewnętrznym. Już widzę jak wójtowie i burmistrzowie ochoczo z tego skorzystają. Co im szkodzi z kolesiem zawrzeć umowę. I co? A gdzie analiza ryzyk, plany audytów i ich realizacja? Coś tam koleś może zrobi, ale to nie ma sensu. Koniec audytu wewnętrznego bliski. Gdzie zasady i standardy międzynarodowe. Lobby znalazło następną furtkę, by brać kasę za nic.

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze