poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Nowe zasady udzielania zamówień publicznych

Nowe zasady udzielania zamówień publicznych

• Nowe obowiązki urzędników
• Centralny zamawiający
• Na czym polega umowa ramowa
• Jak prowadzić dialog konkurencyjny
• Aukacja elektroniczna
• Jak korzystać z dynamicznego systemu zakupów


Obowiązująca od 25 maja nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych wprowadza szereg nowych rozwiązań i instytucji nie tylko w stosunku do wykonawców, ale i do zamawiających, czyli instytucji i urzędów administracji publicznej. Generalnie, zasadniczym celem wprowadzonych zmian jest doprowadzenie do zwiększenia prawidłowości prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia.


Podwyższono próg, od którego ma zastosowanie tzw. zaostrzona procedura związana z obligatoryjną kontrolą uprzednią prezesa urzędu. Obecnie próg ten wynosi 10 mln euro dla dostaw i usług (podwyższono z 5 mln euro) oraz 20 mln euro dla robót budowlanych (z 10 mln euro).


Nowelizacja ustawy ogranicza kompetencje prezesa urzędu związane z zatwierdzaniem wyboru trybów udzielania zamówień innych niż podstawowe oraz terminu zawierania umów na świadczenia okresowe oraz ciągłe na czas dłuższy niż 3 lata. Dotychczas zamawiający, chcąc zastosować tryb zamówienia negocjacje z ogłoszeniem, negocjacje bez ogłoszenia lub z wolnej ręki miał obowiązek uzyskać zgodę prezesa urzędu, jeżeli wartość zamówienia przekraczała kwotę 60 000 euro (5 mln euro w przypadku negocjacji z ogłoszeniem).


Do tej pory zamawiający musiał uzyskać decyzję prezesa zezwalającą na zawarcie umowy na świadczenie okresowe lub ciągłe na czas dłuższy niż 3 lata. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami w tym zakresie zamawiający samodzielnie może podejmować decyzje o wszczęciu postępowania we wszystkich trybach przewidzianych ustawą. Obowiązek uzyskiwania zgody prezesa urzędu został w tych przypadkach wyłączony. Jeżeli jednak postępowanie jest prowadzone w trybie innym niż podstawowy, zamawiający musi poinformować prezesa urzędu o wszczęciu takiego postępowania, ale tylko wtedy, gdy wartość zamówienia przekracza równowartość kwot określonych w ustawie.


Prezes urzędu w dalszym ciągu może wydawać decyzje w sprawach zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Kompetencja ta dotyczy jednak wyłącznie postępowań o wartości nieprzekraczającej kwot 10 mln euro dla dostaw i usług oraz 20 mln euro dla robót budowlanych.


W zmienionej nowelizacją z dnia 7 kwietnia 2006 r. ustawie o prawie zamówień publicznych podwyższono próg, od którego ma zastosowanie tzw. zaostrzona procedura związana z obligatoryjną kontrolą uprzednią prezesa urzędu. Obecnie próg ten wynosi 10 mln euro dla dostaw i usług (podwyższony z 5 mln euro) oraz 20 mln euro dla robót (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze