czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Nowy program do sprawozdawczości budżetowej już gotowy

Nowy program do sprawozdawczości budżetowej już gotowy

Od 25 lutego br. samorządy mogą odbierać ze swoich regionalnych izb obrachunkowych płytę DVD z nowym programem elektronicznej sprawozdawczości budżetowej BeSTi@. Nowy system, oprócz sprawozdawania, umożliwia także sporządzanie bilansów i raportów wewnętrznych jednostki samorządu. Użycie podpisu elektronicznego pozwoli na przesyłanie do RIO jedynie elektronicznej wersji sprawozdań.


Wchodząca od I kwartału 2006 r. BeSTi@ jest już trzecim systemem elektronicznej sprawozdawczości budżetowej. Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają to bezpłatne oprogramowanie za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.


Nowe funkcje


W programie BeSTi@, w stosunku do poprzedników, znajduje się kilka nowych, przydatnych funkcji. Program umożliwia wczytanie doń danych sprawozdawczych z innych istniejących w samorządzie (oraz ich jednostkach organizacyjnych) systemów finansowo-księgowych. Tak zagregowane informacje będą mogły być przetwarzane i wykorzystywane do przygotowywania różnorakich raportów. System umożliwia sporządzanie bilansów zarówno jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jak i bilansów łącznych w podziale na formy prawne prowadzonej działalności. Możliwe jest także przygotowywanie bilansu z wykonania budżetu oraz bilansu skonsolidowanego. – Informacje wprowadzone do modułu są dostępne dla dalszych analiz w dowolnie wybranych przekrojach – podsumowuje Adam Głębski, główny inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Aplikacja umożliwia generowanie różnych raportów przydatnych władzom do zarządzania finansami jednostki.


Za pośrednictwem systemu BeSTi@ będzie można też przygotowywać dokumenty do publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej lub w dzienniku urzędowym województwa (w wersji elektronicznej).


Ministerstwo Finansów zapowiada, że od 2007 r. drogą tą wyśle bezpośrednio do każdego samorządu elektroniczną informację o wielkości przyznanych dotacji i subwencji (podpisaną cyfrowo). (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Samorządu i Administracji<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze