sobota, 15 czerwca, 2024

Obieg akt w urzędzie gminy

W moim urzędzie gminy interesanci, którzy składają podania, bardzo często żądają potwierdzenia tego faktu przez złożenie pokwitowania na kopii dokumentu. Podobne żądania mają także pracownicy urzędu, przekazujący różne dokumenty między wydziałami. Czy moim obowiązkiem jako pracownika samorządowego jest kwitowanie odbioru przekazywanej mi korespondencji w powyższych przypadkach?


 


ODPOWIEDŹ


Interesanci, którzy składają podania, mają prawo żądania potwierdzenia tego faktu przez złożenie pokwitowania na kopii dokumentu. Dlatego pracownik urzędu gminy obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda. W kwestii podobnych żądań pracowników urzędu, przekazujących różne dokumenty między wydziałami, należy jednoznacznie stwierdzić, że obieg akt w urzędzie gminy odbywa się bez pokwitowania. Według tej ogólnej zasady, pojedyncze przesyłki, wymagające natychmiastowego doręczenia, wydziały powinny przekazywać sobie za pośrednictwem swoich pracowników bez pokwitowań. Za pokwitowaniem doręcza się wyłącznie akta, co do których obowiązek kwitowania wynika z odrębnych przepisów. Takim wyjątkiem są na przykład przesyłki specjalnego rodzaju (telegramy, telefonogramy, dalekopisy, faksy, poczta elektroniczna, pisma organów naczelnych i centralnych, pisma procesowe, paczki, listy polecone, ekspresowe, przesyłki wartościowe), które pracownik kancelarii urzędu gminy, po wpisaniu do rejestru przesyłek specjalnego rodzaju i sporządzeniu adnotacji w obrębie pieczęci wpływu (…)


Dalsza część artykułu na stronie >>www.gazetasamorzadu.infor.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze