poniedziałek, 4 marca, 2024

Od stycznia bez trzynastek

Prawo do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. trzynastki) za rok 2004 w połowie i likwidację tego prawa od 1 stycznia 2005 r. przewidziała w stosunku do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych pracowników samorządowych, ustawa z 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 116, poz. 1202). Do tej pory uprawnieni do wspomnianego świadczenia byli na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkow ym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU z 1997 r. nr 160, poz. 1080) wszyscy pracownicy jednostek sfery budżetowej, którzy wskazani zostali w ust. 2 tego artykułu.


Czy zgodnie z nowymi przepisami burmistrz i skarbnik województwa będą mieli prawo do “trzynastek”? Na jakich zasadach będą wypłacane wynagrodzenia nie wymienionym w nowej ustawie pracownikom sfery budżetowej? Czy sekretarz gminy i główny księgowy budżetu gminy to kierownicze stanowiska państwowe? Więcej na ten temat w Serwisie Prawno-Pracowniczym” nr 51/2004, str. 11

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze