poniedziałek, 22 lipca, 2024

Odciążony wojewoda

Od 2006 r. skończy się ingerencja wojewodów w sprawy lokalne i regionalne – takie jak np. zezwolenia na prowadzenie domów opieki, nadzór nad działalnością turystyczną i fundacjami, decyzje dotyczące środowiska, gospodarki odpadami czy opłaty miejscowe. Poza nowymi, rozszerzonymi kompetencjami marszałków i starostów pozostaną natomiast inspekcja sanitarna i weterynaryjna, a także ośrodki doradztwa rolniczego – przewiduje uchwalona – wraz z poprawkami Senatu – nowelizacja tzw. ustaw kompetencyjnych.


Nowelizacja zmienia ponad 30 ustaw, przekazując zawarte w nich kompetencje wojewody w ręce marszałków województw i starostów. Od 2006 r. przejmą oni uprawnienia administracji rządowej w terenie w kilkudziesięciu dziedzinach – m.in. sprawując nadzór nad działalnością turystyczną, wydając zezwolenia na prowadzenie domów opieki i placówek pomocy społecznej. W gestii samorządów znajdą się również m.in. kontrola fundacji, decyzje w zakresie ochrony środowiska (od 2008 r.) i gospodarki odpadami, łowiectwa, rybołówstwa, jak również kompetencje dotyczące podatków i opłat lokalnych. Wbrew intencjom posłów projektodawców, poza władztwem samorządu nadal pozostaną ośrodki doradztwa rolniczego, inspekcja weterynaryjna i – po czwartkowym przyjęciu poprawki Senatu – inspekcja sanitarna. W głosowaniu większość posłów poparła stanowisko izby wyższej, która obawiała się, że zespolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami administracji szczebla powiatowego i wojewódzkiego, które stanowiłoby powrót do rozwiązania z lat 1999-2001, grozi destrukcją działalności laboratoryjnej. (…)


Więcej na strona >>Gazety Prawnej<<

Poprzedni artykułKsięgowi do stref
Następny artykułAudyt wewnętrzny a kontrola
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze