środa, 1 lutego, 2023
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Odwołania coraz skuteczniejsze (ZamPubl)

Odwołania coraz skuteczniejsze (ZamPubl)

Przejrzyste i sprawne procedury odwoławcze mają bardzo istotne znaczenie w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania zamówień publicznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Od dwóch lat Komisja Europejska zbiera opinie na temat działania środków odwoławczych, by stwierdzić, co ewentualnie należy zmienić w przepisach unijnych.


Środkom ochrony prawnej w systemach zamówień publicznych – doświadczeniom we wdrażaniu dyrektyw UE poświęcona jest konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD /Sigma – wspólna inicjatywa z UE dla wspierania procesów zarządzania w administracji) w dniach 20 – 21 października.


Na wstępie premier Marek Belka podkreślił, że wartość zamówień w UE wynosi ok. biliona euro rocznie i jest siedem razy większa niż dochód narodowy Polski w 2004 r. Ale bardzo szybko wzrasta też wartość zamówień w Polsce – w ubiegłym roku było to 13 mld euro, a w tym roku będzie jeszcze więcej, bo dojdą środki unijne.


Polskie firmy coraz częściej biorą udział w przetargach zagranicznych, czego efektem jest podpisanie 44 dużych kontraktów od maja 2004 r. do września 2005 r. Dlatego też coraz większego znaczenia nabierają środki ochrony prawnej, dzięki którym można kontrolować, czy publiczne środki wydawane są racjonalnie i przejrzyście.


Tomasz Czajkowski, prezes Urzędu Zamówień Publicznych, dodał, że od początku roku do tej chwili wpłynęło już ponad 3 tys. odwołań, co świadczy o wzroście zaufania przedsiębiorców do skuteczności odwołań. Ponieważ jednak dotyczą one coraz bardziej skomplikowanych spraw, nie ukrywa, że myśli się o oddaniu rozstrzygania sporów w ręce zawodowych arbitrów.


W UE obowiązują dwie odwoławcze Dyrektywy Rady: z 21 grudnia 1989 r. (89/665/EWG) w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane oraz z 25 lutego 1992 r. (92/13/EWG) dotycząca stosowania przepisów wspólnotowych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyce, transporcie i telekomunikacji.


Obowiązują długo, są bardzo ogólne, krótkie i nie uwzględniają wszystkich sytuacji, np. brania pod uwagę odszkodowań utraconych korzyści – stwierdził m.in. Jacek Ambroziak, przewodniczący Rady Zamówień Publicznych. W interpretacji ich przepisów bardzo pomocne jest orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, ale dobrze, iż dostrzega się konieczność ich zmiany. (…)


Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze