poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Ostatni egzamin w tym roku

Ostatni egzamin w tym roku

Do końca br. audytorzy wewnętrzni muszą zdać egzamin przed specjalnie do tego powołaną komisją. Na ostatni egzamin w tym roku, który odbędzie się 28 paĽdziernika, wpłynęło prawie 600 wniosków.

Egzaminy na audytora wewnętrznego rozpoczęły się ponad rok temu. Od czerwca 2003 r. do września 2004 r. odbyło się 10 sesji egzaminacyjnych. Do egzaminu przystąpiło 2471 osób. Średnio w jednym egzaminie uczestniczyło prawie 250 osób. Ale na egzamin wrześniowy złożono już ponad 500 wniosków.


Na ostatni egzamin w tym roku, który odbędzie się 28 paĽdziernika, złożono prawie 600 wniosków. Z ogólnej liczby zdających (2471 osób) egzamin pisemny zdało 1412 osób, tj. 57 proc. Początkowa zdawalność egzaminu pisemnego była niska. Pierwsze cztery egzaminy nie osiągnęły nawet 30 proc. WyraĽną poprawę zauważono od egzaminu w lutym br., kiedy to egzamin pisemny zdało 40 proc. osób. PóĽniej było coraz lepiej. W marcu egzamin zdało już 59 proc. osób, w maju 58 proc., w czerwcu 82 proc., a we wrześniu już 87 proc. Egzamin ustny średnio zdaje około 69 proc. osób.


Z 2064 osób przystępujących do 9 pełnych sesji egzaminacyjnych wyłoniono 800 audytorów (tj. 39 proc.). Wyniki ostatniej wrześniowej sesji są zdecydowanie lepsze, ponieważ na 407 osób, które przystąpiły do pisemnego egzaminu, pomyślnie zdały go 353 osoby, tj. 87 proc. Taka poprawa jest spowodowana lepszym przygotowaniem, często popartym już wiedzą praktyczną. Przypomnijmy, że 1 maja br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej. Usprawniła ona znacznie i przyśpieszyła procedury egzaminowania.


Wprowadziła ona m.in. możliwość ponownego, jednorazowego przystąpienia do części ustnej egzaminu, bez konieczności powtarzania części pisemnej. Swoje pozytywne skutki odniosła też publikacja na stronie internetowej Ministerstwa Finansów przykładowych pytań egzaminacyjnych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, audytor wewnętrzny, aby móc wykonywać swój zawód, powinien zdać egzamin do końca br. Bożena Zwolenik, dyrektor Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Finansów, poinformowała, że następny egzamin odbędzie się w styczniu 2005 r.


Będzie to ostatnia szansa dla audytorów, aby mogli w 2005 r. wykonywać zadania audytowe, nie naruszając ustawy o finansach publicznych.

 Wiesława Moczydłowska

 

Artykuł można obejrzeć na stronie: Gazety Prawnej

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze