czwartek, 25 kwietnia, 2024

Plan kont w jednostce

Odpowiedni plan kont księgowych pozwala na łatwe uzyskanie informacji koniecznych do prawidłowego kierowania jej działalnością.


Plan kont powinien umożliwić realizację zasady rzetelnej, jasnej i prawdziwej prezentacji sytuacji majątkowej i finansowej jednostki zawartej w przepisach ustawy o rachunkowości. Jeżeli operacje gospodarcze nie są odpowiednio sklasyfikowane, tworzone na ich podstawie sprawozdanie finansowe nie spełnia tych wymagań. Plan kont musi uwzględniać przede wszystkim specyfikę jednostki i rodzaj prowadzonej działalności.


Dla przedsiębiorstwa zajmującego się działalnością wytwórczą duże znaczenie mają konta produkcyjne. Są to konta zespołu 6, na których ujmuje się efekty uzyskane w wyniku produkcji. W tego typu przedsiębiorstwie ważne są również oba zespoły kont kosztów. W przypadku zaś jednostek handlowych uwypukla się konta w zespole 7 związane ze sprzedażą produktów oraz konta zespołu 3 dotyczące zapasów. Oznacza to, że należy rozbudować ewidencję, która dotyczy danej działalności, a pozostałą część zminimalizować.


Ważne jest również, aby uwzględnić wielkość jednostki. W przypadku małych firm rozbudowa kont nie jest konieczna. Nie wymagają one również tak obszernego komentarza wymaganego przy tworzeniu zakładowego planu kont. Przy tworzeniu planu kont trzeba wziąć pod uwagę wybrany wariant rachunku zysków i strat. Wprawdzie w każdym przypadku w księgach rachunkowych należy obserwować układ rodzajowy kosztów, jednak jeżeli jednostka sporządza kalkulacyjny wariant rachunku, musi to uwzględnić poprzez wprowadzenie odpowiednich kont. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze