czwartek, 23 maja, 2024

Po europejsku, ale… (ZamPubl)

Nowelizacja ustawy przeszła przez drugie czytanie. Dostosowuje ona nasze przepisy do prawa wspólnotowego, wprowadza nowe instytucje i definicje, upraszcza procedury. Wszystko po to, by ułatwić dostęp do unijnych środków finansowych, przede wszystkim funduszy strukturalnych.


Do wielu przepisów posłowie zgłosili zastrzeżenia, w tym wprowadzających rozwiązania europejskie.


Sprawozdanie połączonych Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Gospodarki przedstawił poseł Artur Zawisza. Poinformował, że po długiej dyskusji w podkomisji i komisjach projektodawca, czyli rząd, zdecydował się na pozostawienie na niezmieniony poziomie 6 tys. euro wartości zamówienia podstawowego progu, od którego zaczyna obowiązywać ustawa. Ale bardzo mocno zaakcentował to, że między 6 tys. a 60 tys. euro wartości zamówienia obowiązywać mają bardzo uproszczone procedury. Polegają na tym, by nie stosowało się wtedy przepisów dotyczących obowiązku publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, wadium, terminów, specyfikacji istotnych warunków zamówienia określonych w art. 36 ust. 2, odwołań i skarg. Do pozostawienia na niezmienionym poziomie progu podstawowego odniósł się krytycznie poseł Jan Bestry, występujący w imieniu klubu Samoobrony. Uważał, że powinien być podniesiony do 12 tys. euro, a próg 60 tys. euro – do 134 tys. euro, czyli progu unijnego.


Wątpliwy zamawiający


Poseł Adam Szejnfeld z PO najpierw wymienił rozwiązania dobre. Ale projekt ma też poważne mankamenty. Po pierwsze, jest nim wprowadzenie instytucji centralnego zamawiającego. Już podczas prac w podkomisji i komisji zwracał uwagę, że wprowadzenia jej bardzo obawiają się mali i średni przedsiębiorcy. Ich zdaniem mogą być przez to wyeliminowani z postępowania, a to oznacza, że nie będzie zachowana zasada konkurencyjności. Są to poważne obawy, choć plusem jest, że zakupy i usługi w ten sposób realizowane mogą być znacznie tańsze. Dołączyli się do tego i inni posłowie. Twierdzili, że nie tyle chodzi o kwestionowanie w ogóle potrzeby wprowadzenie takiej instytucji, co o brak informacji, jak funkcjonuje ona i sprawdza się w innych krajach. Mimo że prosili o dostarczenie takiej informacji, nie otrzymali jej.


Co się zmieni  • Uproszczenie procedur dla zamówień o wartości od 6 tys. euro do 60 tys. euro.
  • Wprowadzenie instytucji centralnego zamawiającego.
  • Wnoszenie wadium w formie poręczeń kas oszczędnościowo-kredytowych.

Dlaczego lasy?


Kolejnym dyskusyjnym (…)


Dalsza część artukułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze