środa, 19 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Pożyczka - źródło finansowania restrukturyzacji

Pożyczka – źródło finansowania restrukturyzacji

Pożyczka z budżetu państwa to jedno z możliwych źródeł sfinansowania restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.


O pożyczkę z budżetu państwa może ubiegać się zakład opieki zdrowotnej podlegający restrukturyzacji finansowej w rozumieniu przepisów ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zgodnie z jej przepisami, restrukturyzacją finansową mogą być objęte:  • publiczne zakłady opieki zdrowotnej w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej prowadzone w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • jednostki badawczo-rozwojowe realizujące zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia zatrudniające na 1 stycznia 2001 r. powyżej 50 osób.

GSiA OSTRZEGA
Należy podkreślić, że z postępowania restrukturyzacyjnego, a tym samym z kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o pożyczkę, są wyłączone SPZOZ w likwidacji. W przypadku likwidacji zakładu nie jest możliwa bowiem realizacja podstawowego celu procesu likwidacji – poprawa sytuacji finansowo-ekonomicznej zakładu oraz świadczonych przez niego usług w przyszłości.


WAŻNE
Jeżeli wszczęto proces likwidacji zakładu, a w ocenie organu tworzącego przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej zakładu umożliwia w przyszłości realizację jej celów, organ tworzący musi uchylić akt stanowiący o likwidacji zakładu. Jest to możliwe, pod warunkiem że rozpoczęty proces likwidacji nie spowodował jeszcze nieodwracalnych skutków. Zgodnie przepisami ustawy, restrukturyzacją finansową może być objęty jedynie zakład zatrudniający na 1 stycznia 2001 r. powyżej 50 osób.


PRZYKŁAD
Jeżeli 1 stycznia 2001 r. zakład zatrudniał 50 i mniej osób, nie może wnioskować o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Zakład, który 1 stycznia 2001 r. zatrudniał np. 60 osób, a w dniu składania wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego tylko 20 osób, może wnosić o wszczęcie tego postępowania. Należy podkreślić, że omawiany przepis stanowi o „osobach”, a nie etatach. Ponadto pożyczka może być udzielona zakładowi, który w dniu złożenia wniosku o jej przyznanie dodatkowo spełnia następujące warunki:


uzyskał postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego
posiada projekt programu restrukturyzacyjnego pozytywnie zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa – dotyczy zakładów utworzonych przez ministra, centralny organ administracji rządowej lub wojewodę


ustanowił, w dniu złożenia wniosku o pożyczkę, prawne zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń wynikających z niewypełnienia warunków umowy o pożyczkę w postaci jednego z następujących zabezpieczeń, tzn. zabezpieczenia rzeczowego na majątku własnym, weksla in blanco lub zabezpieczenia udzielonego przez inny podmiot


złożył pisemne oświadczenie o wysokości przeciętnego rocznego zatrudnienia w zakładzie w roku 2001 oraz 2002. (…)


Dalsza część artykułu na stronie >>www.gazetasamorzadu.infor.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze