środa, 29 listopada, 2023

Podinspektor

(Ogłoszenie Nr 1 / 2008 z 03.01.2008r.)

Zakres głównych obowiązków:
 • udział w audycie wewnętrznym pod kierownictwem audytora wewnętrznego zgodnie z rocznym planem zatwierdzonym przez Marszałka Województwa,


 • udział w audytach pozaplanowych pod kierownictwem audytora wewnętrznego,


 • sporządzanie sprawozdań i innych dokumentów roboczych z przeprowadzonych audytów,


 • udział w analizie ryzyka i planowaniu.Wymagania niezbędne:
 • ukończone studia wyższe ekonomiczne,


 • znajomość ustawy o finansach publicznych ,


 • obsługa komputera – znajomość pakietu Office, umiejętność obsługi internetu i poczty elektronicznej,


 • umiejętność czytania procedur i stosowania odpowiednich przepisów,


 • umiejętność zarządzania informacją.

Wymagania dodatkowe:
 • dbałość o jakość wykonywanych zadań,


 • łatwość komunikacji werbalnej i pisemnej,


 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,


 • komunikatywność i umiejętność argumentowania,


 • grzeczność, uprzejmość i samodzielność,


 • sumienność, inicjatywa i odporność na stres,


 • wysoki poziom etyczny i moralny.

Wymagane dokumenty:
 • życiorys (CV) i list motywacyjny,


 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,


 • kopia pierwszych trzech (starego) lub dwóch stron (nowego) dowodu osobistego


 • 3 oświadczenia stwierdzone własnoręcznym podpisem:  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celu rekrutacji,


  • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,


  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.Termin i miejsce składania ofert: oferty zawierające wymienione dokumenty oraz nr ogłoszenia należy składać osobiście lub pocztą w terminie 14 dni od dnia opublikowania w BIP tj. do dnia 18 stycznia 2008r. (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Organizacyjny i Kadr
61-713 Poznań
al. Niepodległości 18 (Sekretariat Departamentu, pok. 010, parter, bud. B)


Dodatkowe informacje: Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.umww.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 18, gmach B, V p.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego prowadzi politykę zatrudnienia zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Poprzedni artykułAudytor
Następny artykułAsystent
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze