sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły PODSUMOWANIE X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU

PODSUMOWANIE X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU

PODSUMOWANIE X MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ANTYKORUPCJI I ZWALCZANIA OSZUSTW, pod honorowym patronatem PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Kraków, 14-16 września 2011 r.


Kongres premiowany jest 18 punktami Programu Ustawicznego Kształcenia (CPE)


Uczestników X Jubileuszowego Kongresu przywitali profesor Zbigniew Paszek, pracownik nauki Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Edmund J. Saunders, FCIB, CFE, CICA, C.Dip.A.F. – założyciel PIKW sp. z o.o. w Warszawie i honorowy prezes tego Instytutu, będący jednocześnie inspiratorami i organizatorami wszystkich dziesięciu dotychczasowych kongresów. Współorganizatorem Kongresu jest także IIC Polska (Polski Oddział, The Institute for Internal Controls).


Na wstępie, Chór Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Modrzewskiego, pod dyrekcją Katarzyny Śmiałowskiej, wykonał Hymn Państwowy oraz Hymn Unii Europejskiej.


Otwarcia Kongresu dokonał profesor Klemens Budzowski, kanclerz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, który w swoim wystąpieniu nawiązał do problematyki zwalczania nieprawidłowości, występujących w szkolnictwie wyższym.


Po otwarciu obrad odczytany został list od dr. Franka Nasuti, CPA, CICA, CFE, przewodniczącego TheIIC, skierowany do organizatorów i uczestników Kongresu oraz okolicznościowe adresy od – Stanisława Kracika, Wojewody Małopolskiego i Marka Sowy, Marszałka Województwa Małopolskiego z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów w walce z przestępczością gospodarczą.


Kanclerz Klemens Budzowski – w imieniu władz rektorskich – przekazał prezesowi Edmundowi J. Saundersowi adres gratulacyjny za całokształt osiągnięć w działalności naukowej i organizacyjnej Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w Warszawie.


Na zakończenie części oficjalnej, mgr Rafał Krzemień, przewodniczący Rady Programowej PIKW w Warszawie, przystąpił do prowadzenia obrad.


W trakcie obrad wygłoszono 22 inspirujących i na wysokim poziomie Global w merytorycznym referatów. Poniżej, na podstawie kolejności wystąpień, podana została lista zgłoszonych artykułów: • „Globalny rozwój w sprawach dotyczących oszustw i korupcji”, Toby Bishop CFE – Director | Deloitte Forensic Center Deloitte Financial Advisory Services LLP w Chicago; były Prezes i CEO ACFE Global w Texasie, USA.
 • „Współpraca między Compliance i audytem wewnętrznym w identyfikacji i zapobieganiu oszustwom w organizacji”, Piotr Chmiel – PTC kierownik Działu Zarządzania Zgodnością.
 • „CBA jako element systemu przeciwdziałania zjawisku korupcji w Polsce”, Iwona Czerniec – ekspert – koordynator ds. informacji antykorupcyjnej w gabinecie ministra w CBA.
 • „Modelowanie oceny ryzyka nadużyć”, dr. Dimiter Dinev, CFE – The Founder & Chairman of ACEF (The Association for Counteraction to Economic Fraud).
 • „Wybrane metody analiz wykorzystywane w badaniu przestępstw”, Artur Gębicz CFE, CICA – zastępca dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego, Bank BGŻ.
 • „Proces wdrażania pro-aktywnych narzędzi przeciwdziałania nieprawidłowościom w Policji w ramach Systemu Wczesnej Interwencji (SWI)”, Krystyna Gęsik – Komenda Główna Policji, Małgorzata Chmielewska – Komenda Główna Policji.
 • „Wykorzystanie prawa rozkładu cyfr do oceny wiarygodności danych finansowo-księgowych na wybranych przykładach”, Marzena Farbaniec, Tadeusz Grabiński, Bartłomiej Zabłocki, Wacław Zając- Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
 • „Rola służby audytu wewnętrznego w promowaniu skutecznej kontroli wewnętrznej i zapobieganiu oszustwom w Komisji Europejskiej”, Brian Gray – dyrektor generalny, IAS, Komisja Europejska – EC BRUSSELS, BELGIUM.
 • „Audyt wewnętrzny wczoraj i dziś – ostatnie zmiany i dalsze perspektywy rozwoju”, Piotr Hans, CIA, CFE, CMR – audytor wewnętrzny Grupy Kapitałowej NOVOL. Wykładowca SKwP. „”Znikający cel”… czyli audyt zgodności w praktyce.”, Piotr Jaworski – współautor procedur kontroli zarządczej. Właściciel firmy doradczej. XXXXXX „Współpraca biegłego rewidenta z audytorem wewnętrznym”, Piotr Kołodziejczyk – członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
 • „Etyka słowa – etyka gestu, wspierająca relacje biznesowe i wizerunkowe trzeciego tysiąclecia” , Elżbieta Maria Komorowska – konsultant PIKW w Warszawie.
 • „Dobre praktyki w kontroli – nowe wyzwania i problemy”, Eugeniusz Koncewoj CFE – członek Zarządu – Fundacja Ingenium.
 • „Dlaczego firmy nie lubią dochodzeń wewnętrznych i jak z tym walczyć?”, Bartłomiej Kowalczyk – dyrektor audytu wewnętrznego, Coca-Cola HBC Polska.
 • „Stan sprawozdań finansowych w Serbii”, prof. dr Miroslav Milojević – Dyrektor Instytutu Ekonomiki i Finansów w Belgradzie.
 • „Komitet Audytu w Radzie Nadzorczej”, Andrzej S. Nartowski – prezes Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów.
 • „Koncepcje audytu w kontekście oceny i samooceny zgodności oraz ładu korporacyjnego w instytucjach publicznych”, Grzegorz Piątak CIA, CGAP – audytor wewnętrzny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, trener PIKW w Warszawie; były Wiceprezes IIA Polska.
 • „Rola whistleblowingu w systemie ładu korporacyjnego”, dr Wojciech Rogowski – ekspert, Narodowy Bank Polski, Instytut Allerhanda.
 • „Wybrane kroki mapowania ryzyka nadużyć – ocena ryzyka oszustwa i planu działania, rola audytorów wewnętrznych w zarządzaniu ryzykiem”, Rodan Svoboda CIA, CICA- prezes, Eurodan, s.r.o.; były dyrektor generalny IIA Czechy .
 • „Funkcja Compliance jako niezbędny element systemu kontroli”, Leszek Taterka CFE, CICA – menedżer ds. Compliance , Bank Zachodni WBK S.A.
 • “Walka z nadużyciami – pierwszy przystanek – sala posiedzeń zarządu!”, Caroline Waddicor – dyrektor zarządzający, Hibis Europe Ltd..
 • „Kinezyka i analiza wypowiedzi – narzędzia pomocne w audycie, kontroli oraz w walce z korupcją i oszustwami”, Wiesław Zyskowski – właściciel przedsiębiorstwa Zyskowski – Szkolenia, Doradztwo, Consulting, oficer Policji w stanie spoczynku.

W trakcie kongresu odbyło się spotkanie członków IIC Polska wraz z przedstawicielami The Institute for Internal Controls (TheIIC) z Bułgarii, Czech, Serbii, Włoch oraz United Kingdom & Ireland, które poprowadzili członek zarządu Mikołaj Rappé-Niemirski oraz prezes Edmund J. Saunders. Warto nadmienić, że 29.06.2011 r. prezes Edmund J. Saunders został dożywotnio wybrany honorowym członkiem TheIIC (Honorary Member for Life). Jednocześnie, został także mianowany koordynatorem TheIIC na całą Europę (The IIC European Region Coordinator), którego zadaniem jest koordynacja działalności i wspieranie rozwoju europejskich „Chapterów”. Jednym z ważniejszych ustaleń jest powołanie w Belgradzie pierwszego w Serbii oddziału TheIIC Serbia, którego przewodniczącym został profesor Miroslav Milojević, dyrektor Instytutu Ekonomiki i Finansów w Belgradzie.


Źródło: www.pikw.pl

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

2 KOMENTARZE

  • MIĘDZYNARODOWY KONGRES KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU, ANTYKORUPCJI I ZWALCZANIA OSZUSTW

   UWAGA: Dowiedziałem się ze strony PIKW, że tegoroczny, XI MIĘDZYNARODOWY KONGRES KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, AUDYTU, ANTYKORUPCJI I ZWALCZANIA OSZUSTW odbędzie się w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego W DNIACH 27-28 WRZEŚNIA, 2012.
Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze