poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Podpatrzone lub nadesłane Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji

Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji

W załączeniu przedstawiamy dokument „Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji”  w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009

 

Spis treści (prezentowanego dokumentu)
1. POLITYKA DOBREGO ZARZĄDZANIA

1.1 Deklaracja w sprawie polityki dobrego zarządzania

1.2 Zakres polityki

2. POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

2.1 Bariery w dobrym zarządzaniu

2.2 Elementy polityki przeciwdziałania korupcji .

3. PROCEDURA WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA SKARG

3.1 Zakres procedury

3.2 Obywatele

3.3 Rozpowszechnianie informacji dotyczących procedury

3.4 Rozpatrywanie skarg

4. DOBRE ZARZĄDZANIE W ODNIESIENIU DO DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW EOG

4.1 Jako zasada nadrzędna

4.2 W projektach

5. WDRAśANIE POLITYKI I ZASAD DOBREGO ZARZĄDZANIA ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI

 

Polityka dobrego zarządzania stanowi uzupełnienie zwykłych procedur oceny wniosków o dofinansowanie oraz monitorowania projektów, stosowanych przez Biuro Mechanizmów Finansowych (BMF), Punkty Kontaktowe i państwa-darczyńców, a takŜe instytucje ds. oceny i monitoringu. Ponadto politykę dobrego zarządzania naleŜy realizować w połączeniu z Wytycznymi w zakresie zgłaszania nieprawidłowości, Kodeksem postępowania BMF, Rejestrem upominków BMF i Polityką publicznego dostępu do informacji EFTA/BMF, a także wymogami prawnymi i administracyjnymi obowiązującymi w państwach-darczyńcach, państwach-beneficjentach i BMF.

Celami polityki są:

  • opracowanie i stosowanie procedur w zakresie zapobiegania, identyfikacji i zwalczania przypadków korupcji i niewłaściwego zarządzania;
  • zapewnienie znajomości i stosowania tej polityki przez Punkty Kontaktowe w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych, zgodnie z oczekiwaniami państw- darczyńców dotyczącymi jej stosowania;
  • przyczynianie się do informowania obywateli i umożliwianie im wnoszenia skarg i zgłaszania przypadków nieprawidłowości w odniesieniu do Mechanizmów Finansowych;
  • zaprezentowanie opinii publicznej i innym osobom, bardziej zaangaŜowanym we wdraŜanie Mechanizmów Finansowych, działań, które będą powzięte na skutek uzyskania informacji dotyczących nieprawidłowości oraz przekazanie im informacji na temat podjęcia związanych z nimi działań naprawczych.

Tutaj kliknij aby pobrać  dokument  >> „Polityka i zasady dobrego zarządzania oraz przeciwdziałania korupcji” <<

 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze