sobota, 15 czerwca, 2024

Pomocny audyt

Audyt wewnętrzny jest niezbędny w jednostkach finansów publicznych. Ma on pomóc w prawidłowym i sprawnym wykonywaniu zadań i dobrym wykorzystywaniu pieniędzy.


■ Czy we wszystkich państwach Unii Europejskiej powinien obowiązywać ten sam model audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych?


– Wybór konkretnego modelu zależy od państwa członkowskiego. Są jednak pewne zasady, które muszą być zachowane. Podstawową zasadą jest takie ustanowienie audytu wewnętrznego, aby mógł on wykonywać swoje zadania w sposób w pełni niezależny i był podporządkowany najwyższemu poziomowi w danej organizacji.


■ Czyli nie można uznać konkretnego rozwiązania obowiązującego w którymś z państw członkowskich jako modelowego?


– Najważniejsze, że państwa członkowskie podjęły decyzję o wprowadzeniu audytu wewnętrznego do swoich struktur. Ważne jest również to, że przestrzegają zasady niezależności audytorów i zapewniają im odpowiednie warunki do pracy. Natomiast kwestia konkretnych rozwiązań organizacyjnych ma znaczenie trzeciorzędne.


OD KIEDY AUDYT


W wielu krajach europejskich oraz azjatyckich do 2000 roku audyt wewnętrzny w sektorze rządowym w ogóle nie funkcjonował. W dziesięciu nowych krajach UE (które weszly do Wspólnoty w 2004 roku) audyt został wprowadzony dopiero od 2002 roku.


■ Jak powinna być rozwiązana kwestia usytuowania komórek audytu wewnętrznego w poszczególnych jednostkach w sektorze państwowym. Czy można decyzję o posiadaniu komórki audytu pozostawić kierownikowi danej jednostki?


– W tym przypadku bardzo dużo zależy od tradycji administracyjnej danego kraju: czy podobne rozwiązania są wprowadzane na zasadzie ustawowej, czy pozostawia się je do decyzji organów. Najistotniejsze jest to, aby w każdej jednostce sektora publicznego audyt wewnętrzny był prowadzony. Trzeba tylko podjąć decyzję, jak zdefiniuje się organizację – czy będzie to odrębna jednostka czy ich grupa. Z drugiej strony, ważne jest, aby kierownik jednostki – dysponent środków budżetowych, nie postrzegał audytu jako coś narzuconego z zewnątrz. Konieczne jest, aby wiedział, w czym audytor może mu pomóc. Powinien mieć świadomość, że dzięki jego pracy może sprawniej i bardziej gospodarnie zarządzać jednostką.


JAKA PODSTAWA PRAWNA


W Polsce obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych wynika z przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).


■ Jak przekonać kierowników jednostek, którzy mają wątpliwości, że audyt wewnętrzny jest im potrzebny?


– Pełniąc funkcję publiczną szef jednostki ma obowiązek pokazać, że wypełnia zadania, które są na niego nałożone, i że dobrze wykorzystuje środki finansowe i zasoby kadrowe. Musi zapewnić o tym podatników. Do tego potrzebuje wiarygodnych informacji. I audytor wewnętrzny jest jednym ze źródeł takich informacji; tym cenniejszym (…)


Dalsza część artykułu w >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze