sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Poprawmy sobie wynik finansowy

Poprawmy sobie wynik finansowy

W momencie przejścia jednostki na sprawozdawczość zgodną z MSR istnieje możliwość sterowania wynikiem. Nie ma jednak pewności, że wpłynie to pozytywnie na wynik finansowy.


Skutki stosowania innych zasad w związku z przejściem na MSR będą wpływały na wysokość wyniku finansowego. Często jednak będą miały wpływ bezpośrednio na kapitał własny i nie będą miały znaczenia przy ustalaniu wyniku.


Wiąże się to z różnicą w ujęciu pewnych zagadnień przez MSR i ustawę o rachunkowości. Wprawdzie zmiany, jakie zachodzą w polskich przepisach bilansowych, od ponad trzech lat idą w kierunku podobnych rozwiązań, jakimi posługują się międzynarodowe standardy, jednak nadal istnieje wiele rozbieżności. Wobec tego należy zwrócić uwagę, że MSR dają więcej możliwości wyboru zasad wyceny, podczas gdy polska ustawa najczęściej narzuca jedną.


– Poprawa wyniku w jednym okresie zwykle powoduje zmniejszenie wyniku w okresach następnych – twierdzi biegły rewident Konrad Przedpełski z Grant Thornton. Dla jednostek sporządzających sprawozdania finansowe po raz pierwszy zgodnie z MSSF Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) wprowadziła MSSF1, który zawiera szereg zwolnień od retrospektywnego zastosowania MSSF.


– Jednym z ułatwień przy pierwszym tworzeniu sprawozdań według MSSF, jest możliwość zastosowania tzw. kosztu założonego dla rzeczowych środków trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych. Zwolnienie to pozwala na odcięcie się od ujęcia i wyceny tych składników aktywów w sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości – dodaje Mirosław Matusik, Senior Manager w KPMG Audyt Sp. z o.o.


Wycena aktywów


Specjaliści uważają, że w polskich warunkach często spotykaną sytuacją w momencie przejścia na MSR jest wycena majątku trwałego w wartości godziwej. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze