niedziela, 21 lipca, 2024
Strona główna Materiały i prawo Książki przydatne w audycie Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora fin. publ.

Poradnik audytora wewnętrznego jednostek sektora fin. publ.


Wydawnictwo: ODDK
Autor: Andrzej Tyka
Symbol: KJB975
ISBN: 83-74260-49-1
Wydanie: 2004
120 str. B5, oprawa miękka klejona
Cena: 79 zł


Książkę można zamówić na stronie: >>www.oddk.pl<<


 


 


 


Spis treści:

Wstęp 1. Podstawy prawne powołania i działania komórek audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (jsfp)

  1. Wymagania formalne dotyczące audytorów wewnętrznych jsfp
  2. Określenie audytu wewnętrznego (definicje)
  3. Zakres działania audytu wewnętrznego

   1. Podmiotowy zakres audytu
   2. Przedmiotowy zakres działania

 2. Organizacja komórki audytu wewnętrznego w jsfp

  1. Komórka audytu wewnętrznego
  2. Podstawowe obowiązki audytora wewnętrznego
  3. Zadania audytora wewnętrznego
  4. Podstawowe dokumenty komórki audytu wewnętrznego
  5. Samoocena

 3. Przeprowadzanie – realizacja audytu wewnętrznego

  1. Plan roczny

   1. Obligatoryjne elementy planu rocznego
   2. Analiza ryzyka – Matematyczna metoda analizy ryzyka

  2. Prowadzenie zadania audytowego

   1. Metodyka (Dowody audytowe, Dokumenty robocze audytu, Techniki badania – testy, Rozpoznawcze badanie próbek)
   2. Etapy prowadzenia zadania audytowego (Przygotowanie programu zadania audytowego, Przeprowadzanie zadania audytowego, Składanie sprawozdań, Realizacja zaleceń i działania wyjaśniające, Czynności sprawdzające)
   3. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu

 4. Dokumentowanie prac audytowych

  1. Akta stałe audytu wewnętrznego
  2. Akta bieżące audytu
  3. Organizacja akt audytu w formie elektronicznej

 5. Wzory podstawowych dokumentów audytu wewnętrznego

  1. Plan audytu wewnętrznego na rok… (Wzór 1)
  2. Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego (Wzór 2)
  3. Wniosek o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym(Wzór 3)
  4. Program zadania audytowego (Wzór 4)
  5. Protokół z narady otwierającej (Wzór 5)
  6. Protokół z rozmowy bezpośredniej (telefonicznej) (Wzór 6)
  7. Arkusz ustaleń audytu (Wzór 7)
  8. Protokół z narady zamykającej (Wzór 8)
  9. Sprawozdania z przeprowadzenia audytu (Wzór 9)
  10. Dokument zamknięcia zadania audytowego (Wzór 10)
  11. Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego (Wzór 11)
  12. Formularz przydziału zadania audytowego (Wzór 12)
  13. Lista kontrolna (checklista) (Wzór 13)
  14. Formularz przeglądu poaudytowego (Wzór 14)
  15. Formularz samooceny ryzyka (Wzór 15)

 6. Załączniki

  1. Karta audytu wewnętrznego
  2. Kryteria oceny stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych oraz funkcjonowania standardów w zakresie audytu wewnętrznego

 7. Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póĽn. zm.) – wyciąg
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 234, poz. 1970)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 111, poz. 973)
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej (Dz.U. Nr 166, poz. 1364 z póĽn. zm.)

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze