czwartek, 23 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Potrzeba więcej zaufania, a mniej kontroli

Potrzeba więcej zaufania, a mniej kontroli

Przekazanie marszałkom województw obowiązku przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego z upoważnienia właściwego ministra nie wydaje się właściwe. Kompetencje te ponownie powinny być przekazane wojewodom.


Rząd pracuje nad zmianami w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zgodnie z harmonogramem, do połowy września projekt ustawy miał być gotowy i – już po uzgodnieniach międzyresortowych – przedstawiony do zaopiniowania Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem opiniodawczo-doradczym ministra pracy i polityki społecznej. Potem, mniej więcej w połowie października, projekt miał trafić do Rady Ministrów. Dzisiaj wiadomo, że prace nie zostały zakończone i jeszcze cały październik będzie poświęcony na konsultacje. To jest czas, kiedy wszystkie samorządy i organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi do proponowanych zapisów.


Ustawa powinna być swoistą konstytucją III sektora życia publicznego i jako taka powinna opisywać zasady samoorganizacji społeczeństwa obywatelskiego. Dotyczy to zwłaszcza tych dziedzin życia społecznego i spraw, w których zainteresowani nie kierują się wyłącznie przesłankami ekonomicznymi.


Włączenie do tego sektora spółek kapitałowych czy też jednostek organizacyjnych administracji publicznej realizujących zadania w sferze pożytku publicznego oraz umożliwienie im udziału w konkursach na realizację zadań publicznych wydaje się być zaprzeczeniem idei funkcjonowania III sektora.


Niezbędne jest wprowadzenie mechanizmu tzw. małych dotacji w trybie z wolnej ręki. Jest to postulat od dawna zgłaszany zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje te powinny być przekazywane na realizację zadań o charakterze nie tylko lokalnym, lecz również regionalnym. Zróżnicowane powinny być też maksymalne kwoty dotacji na zadania regionalne i lokalne. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze