środa, 19 czerwca, 2024

Powiaty bezpieczne w sieci

Postęp w informatyce wymusił rozszerzenie znaczenia bezpieczeństwa publicznego. Ważnym jego składnikiem jest Program Bezpieczny Urząd.


Program Bezpieczny Urząd umożliwia analizę istniejących systemów przetwarzania danych pod kątem podatności na znane zagrożenia oraz ich następstwa. Realizowany jest wspólnie przez Związek Powiatów Polskich i jego partnera ds. bezpieczeństwa Polkom Audit Consulting Group. Wdrożenie projektu Bezpieczny Urząd umożliwia kompleksowe spełnienie wszystkich wymogów bezpieczeństwa, stawianych obecnie przed administracją publiczną. W pierwszym rzędzie ma ono zapewnić bezpieczne funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz zwiększyć bezpieczeństwo publiczne.


Celem Programu Bezpieczny Urząd jest zmniejszenie ryzyka związanego z zaburzeniem procesów przetwarzania i utratą danych. Zagrożeniem, które dotyczy wszystkich systemów przetwarzania danych, jest możliwość awarii sprzętu, błędu w oprogramowaniu, błędu w obsłudze czy wydarzenie katastroficzne. Innymi zagrożeniami są celowe działania, których konsekwencją może być: przejęcie kontroli nad systemem, nieautoryzowany dostęp do poufnych informacji zgromadzonych w systemie czy zaburzenie działania systemu i w konsekwencji zakłócenie pracy ludzi. Najczęściej atak następuje z zewnątrz, stąd szczególną uwagę poświęcamy połączeniu z internetem i bezpiecznym sposobom udostępniania usług oferowanych przez urząd w internecie. Jednocześnie coraz więcej urzędów bierze również pod uwagę możliwość ataku z wewnątrz.


Zgodnie z zawartym porozumieniem, dotyczącym wdrożenia programu Bezpieczny Urząd, w roku 2006 zorganizowany zostanie cykl szkoleń, zakończonych nadaniem stosownych certyfikatów. Polkom wykona ponadto dla starostw usługę audytu zerowego, co zakończone będzie raportem o stanie urzędu i zawierającym program naprawczy. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze