środa, 22 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ (...)

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ (…)

Szanowni Państwo,


 


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowej konferencji dotyczącej praktycznych aspektów wdrażania kontroli zarządczej  oraz zarządzania ryzykiem w kontekście ustawy o finansach publicznych.


 
Do grona naszych wybitnych Prelegentów, którzy już potwierdzili swój udział w konferencji należą:

  


 


 


¨ Dr inż. Grażyna Wójcik – Radca Ministra, Ministerstwo Finansów


¨ Monika Dziadkowiec – Dyrektor Generlna, Ministerstwo Środowiska


¨ Marcin Szermaj –  Audytor Wewnętrzny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


¨ Marek Marczuk – Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych


¨ Marek Walczak –  Prezez Zarządu, Urząd Dozoru Technicznego


¨ Ewa Sławińska-Tomtała – Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego, SGGW


¨ Ryszard Żukowski – Dyrektor, Biuro Audytu i Kontroli, Urząd Miasta Poznania


¨ Agnieszka Purgat – Zastępca Dyrektora, Biuro Audytu i Kontroli, Urząd Miasta Poznania


¨ Illona Pałka – Audytor Wewnętrzny, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie


 
Wśród uczestników konferencji rozlosujemy nagrody: licencję oprogramowania Risk Manager dla trzech urzędów, które oddelegują na konferencję swoich przedstawicieli.

  


 


 


Zaproszeni przez nas eksperci przedstawią nie tylko podstawy prawne, ale przede wszystkim stosowane rozwiązania. Konferencja dostarczy praktycznych i przydatnych informacji zarówno kierownikowi jednostki, jak również pracownikom bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrożenie systemu w swoich jednostkach.


 


Koszt konferencji:


 dla klientów PBSG, Pallens, ACFE Polska, Audyt.Net oraz przedstawicieli SEKTORA PUBLICZNEGO: 490 zł + VAT


 dla pozostałych Uczestników: 590 zł + VAT


 5% zniżki – dla dwóch przedstawicieli z jednej instytucji


Þ 10% zniżki – dla trzech przedstawicieli z jednej instytucji


           


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. W razie jakichkolwiek pytań zespół Pallens pozostaje do Państwa dyspozycji.


 


Pallens Sp. z o.o.


tel: 22-203 62 94


fax: 22-203 53 49


e-mail: firma@pallens.pl


 


 


PROGRAM:


09.20 – 09.30 Otwarcie konferencji Marcin Zastawa – Wiceprezes Zarządu PBSG


09.30 – 10.15 Technologie informatyczne i audyt informatyczny jako narzędzia wspomagające kontrolę zarządczą


Dr inż. Grażyna Wójcik – Radca Ministra, Ministerstwo Finansów


10.15 – 11.00 Projekt wdrożenia kontroli zarządczej opartej na zarządzaniu ryzykiem w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec – Dyrektor Generalna Ministerstwa Środowiska


11.00 – 11.30 Efektywnośd zarządzania uczelnią publiczną a system kontroli zarządczej


Ewa Sławioska-Tomtała, Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego, SGGW


11.30 – 11.45 Przerwa na kawę


11.45 – 12.15 Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej w sieci archiwów paostwowych Marek Marczuk – Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli, Naczelna Dyrekcja Archiwów Paostwowych


12.15 – 12.45 Efekty wdrażania procedury zarządzania ryzykiem w MPiPS w latach 2009 – 2010.


Marcin Szemraj – Audytor Wewnętrzny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


12.45 – 13.15 ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………


Marek Walczak – Prezes Zarządu, Urząd Dozoru Technicznego


13.15 – 14.00 Przerwa na obiad


14.00 – 14.30 Ryzyko przeformalizowania i niedoformalizowania organizacji w kontekście kontroli zarządczej


Ryszard Żukowski – Dyrektor, Biuro Audytu i Kontroli, Urząd Miasta Poznania


Agnieszka Purgat – Zastępca Dyrektora, Biuro Audytu i Kontroli, Urząd Miasta Poznania


14.30 – 15.00 Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej*


15.00 – 15.30 Ocena wdrożenia kontroli zarządczej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim


Illona Pałka – Audytor Wewnętrzny, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie


15.30 – 15.45 Przerwa na kawę


15.45 – 16.15 Związek Powiatów Polskich – Przedstawiciel Zarządu*


16.15 – 16.45 Podsumowanie konferencji, dyskusja.


LOSOWANIE NAGRÓD:


NA ZAKOOCZENIE KONFERENCJI ORGANIZATORZY ROZLOSUJĄNAGRODY: 3 URZĘY OTRZYMAJĄLICENCJĘOPROGRAMOWANIA RISK MANAGER


* do potwierdzenia

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze